MENU

Kurzy prvej pomoci a ďalšie kurzy

V dňoch 28. 9. - 29. 9. 2017 sa na oddelení výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností Úradu hlavného lekára Ružomberok s pracoviskom v Liptovskom Mikuláši pod odborným vedením kpt. MUDr. Rastislava Jurkoviča uskutočnil Kurz Obsluha a používanie nadstavby a zdravotníckych prístrojov sanitného vozidla Mercedes – Benz G 300 CDI.

Kurz bol zameraný na obsluhu prístrojov v prevádzkovom režime, nakladanie a vykladanie ranených a vedenie zdravotníckej dokumentácie. Boli vyškolení 5 príslušníci OS SR. Snímky si môžete pozrieť – TU.

V dňoch 10. – 11. 10. 2017 sa na oddelení výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností Úradu hlavného lekára Ružomberok s pracoviskom v Liptovskom Mikuláši pod odborným vedením kpt. MUDr. Rastislava Jurkoviča uskutočnil Kurz kardiopulmonálnej resuscitácie. Bol určený pre zdravotnícky personál OS SR. Boli vyškolení 6 profesionálni vojaci OS SR. Snímky si môžete pozrieť – TU.

V dňoch 17. 10. – 19. 10. 2017 sa uskutočnil na oddelení výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych činností a výcviku ÚHL Ružomberok s pracoviskom v Liptovskom Mikuláši Kurz prvej pomoci zameraný na poskytovanie prvej pomoci, praktický nácvik obväzovej techniky a KPR. Bolo vyškolených 9 príslušníkov OS SR a 4 civilní zamestnanci. Snímky si môžete pozrieť – TU.

V dňoch 24. 10. – 26. 10. 2017 sa uskutočnil na oddelení výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych činností a výcviku ÚHL Ružomberok s pracoviskom v Liptovskom Mikuláši Kurz prvej pomoci zameraný na poskytovanie prvej pomoci, praktický nácvik obväzovej techniky a KPR. Boli vyškolení 4 príslušníci OS SR a 4 civilní zamestnanci. Snímky si môžete pozrieť – TU.

V dňoch 7. 11. – 9. 11. 2017 sa uskutočnil na oddelení výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych činností a výcviku ÚHL Ružomberok s pracoviskom v Liptovskom Mikuláši Kurz prvej pomoci zameraný na poskytovanie prvej pomoci, praktický nácvik obväzovej techniky a KPR. Boli vyškolení 5 príslušníci OS SR a 2 civilní zamestnanci. Snímky si môžete pozrieť – TU.

V dňoch 14. 11. – 15. 11. 2017 sa uskutočnil na oddelení výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych činností a výcviku ÚHL Ružomberok s pracoviskom v Liptovskom Mikuláši Kurz medicíny katastrof. Bol zameraný na činnosť zdravotníckeho personálu pri mimoriadnych udalostiach a hromadných nešťastiach. Bolo vyškolených 5 príslušníkov OS SR. Snímky si môžete pozrieť – TU.

V dňoch 21. 11. – 23. 11. 2017 sa uskutočnil na oddelení výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych činností a výcviku ÚHL Ružomberok s pracoviskom v Liptovskom Mikuláši Kurz prvej pomoci zameraný na poskytovanie prvej pomoci, praktický nácvik obväzovej techniky a KPR. Boli vyškolení 7 príslušníci OS SR. Snímky si môžete pozrieť – TU.

V dňoch 28. 11. – 30. 11. 2017 sa uskutočnil na oddelení výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych činností a výcviku ÚHL Ružomberok s pracoviskom v Liptovskom Mikuláši Kurz prvej pomoci zameraný na poskytovanie prvej pomoci, praktický nácvik obväzovej techniky a KPR. V rámci spolupráce s MV SR boli vyškolení 12 príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Snímky si môžete pozrieť – TU.

V dňoch 5. 12. – 7. 12. 2017 sa uskutočnil na oddelení výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych činností a výcviku ÚHL Ružomberok s pracoviskom v Liptovskom Mikuláši Kurz prvej pomoci zameraný na poskytovanie prvej pomoci, praktický nácvik obväzovej techniky a KPR. Boli vyškolení 7 príslušníci OS SR. Snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: nrtm. Bc. Rastislava Debnárová /r
Foto: Úrad hlavného lekára OS SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.