MENU

MO SR opäť ponúka vysokoškolské štúdium

aj s platom a absolventom garantuje prácu


Ministerstvo obrany opäť ponúka študentom plne hradené štúdium na troch vysokých školách s cieľom pripraviť budúcich dôstojníkov ozbrojených síl.

Aj v akademickom roku 2018/2019 majú študenti stredných škôl možnosť prihlásiť sa na Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach a Fakultu vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Brno so sídlom v Hradci Králové (ČR). Atraktívnym benefitom je aj mesačný plat vo výške minimálnej mzdy po celú dobu štúdia, bezplatné stravovanie, ubytovanie a poskytnutie výstrojových súčiastok.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je v akademickom roku 2018/2019 pripravená prijať na štúdium celkovo 124 profesionálnych vojakov. Na výber na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú štyri programy manažérskeho, alebo technického zamerania. Po tretíkrát plánuje ministerstvo obrany vyslať 6 profesionálnych vojakov na prvý a 12 profesionálnych vojakov na druhý stupeň štúdia na Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach. Fakulta vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Brno so sídlom v Hradci Králové v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Karlovej ponúka štúdium vojensko-medicínskych odborností 10 profesionálnym vojakom.

Záujemca o štúdium absolvuje vysokoškolské štúdium ako profesionálny vojak v prípravnej štátnej službe. Podmienkou do jej prijatia je zároveň aj prijatie na príslušný študijný program. Záujemcovia by mali byť bezúhonní, v dobrom zdravotnom stave, fyzicky zdatní a psychicky odolní. Výhodou je plne hradené štúdium vrátane odbornej prípravy, napríklad leteckého výcviku a stáží vo vojenských útvaroch alebo zdravotníckych zariadeniach. Na druhej strane je tu ale záväzok – zotrvať v služobnom pomere profesionálneho vojaka najmenej 9 rokov po ukončení štúdia.

Viac informácií o možnostiach vysokoškolského štúdia môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke www.aos.sk a o vyhlásených výberových konaniach a podmienkach na prijatie do štátnej služby na stránke www.vojak.mil.sk.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.