MENU

Personálne zmeny v štruktúre 2. mb Prešov

Velitelia priamo podriadených práporov a oddielu 2. mechanizovanej brigády predložili dňa 20. decembra 2017 veliteľovi 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Martinovi Stoklasovi plánovaciu dokumentáciu na výcvikový rok 2018, ktorú brigádny generál svojím podpisom v rámci decembrovej, zároveň poslednej porady tohto výcvikového roka za prítomnosti hlavných funkcionárov veliteľstva verifikoval.

Schválená plánovacia dokumentácia je východiskovým dokumentom, na základe ktorého sa budú priamo podriadené výkonné zložky (prápory) v nasledujúcom výcvikovom roku uberať, aby stanovené úlohy súvisiace s prijatými záväzkami SR voči NATO a EÚ splnili. Každý veliteľ práporu/oddielu sa aj tento rok ukázal pri plánovaní ako skvelý manažér svojho štábu obzvlášť v oblasti výcviku, ktorú dôsledne so svojím riadiacim tímom naplánovali. Brigádny generál v závere vyzval podriadených veliteľov priamo podriadených práporov k naďalej iniciatívnemu prístupu pri plnení naplánovaných úloh vo výcvikovom roku 2018.

Brigádny generál Stoklasa ďalej využil v rámci decembrovej porady príležitosť na odovzdanie pamätného kríža náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR II. stupňa (strieborný) za významnú spoluprácu s Ozbrojenými silami SR po splnení nároku na starobný dôchodok zamestnancovi Mikulášovi Horváthovi, odbornému referentovi Posádkového klubu Prešov 2. mechanizovanej brigády. Pri príležitosti ukončenia pracovného pomeru zamestnanca Horvátha k 31. decembru 2017 ďalej odovzdal veliteľ prešovskej brigády pánovi Horváthovi vecný dar a ďakovný list s vyjadrením poďakovania za aktívne vykonávanú osemročnú prácu zamestnanca v štruktúre 2. mechanizovanej brigády, so želaním pevného zdravia, ktoré je v dnešnej uponáhľanej dobe absolútne prioritné, v ďalšom rodinnú pohodu, ktorá vytvára základ pre komfortné fungovanie v civilnom prostredí a rovnako veľa osobných úspechov do ďalších rokov. V sieni cti a slávy v priestoroch prešovskej mechanizovanej brigády ďalej ďakoval brigádny generál Stoklasa podplukovníkovi Petrovi Ševčíkovi, veliteľovi Práporu ISTAR Prešov, za viac ako trojročnú prácu vykonávanú na veliteľskej pozícii práporu a za spolu 29 rokov práce v štruktúrach slovenských ozbrojených síl. Veliteľ brigády pri tejto udalosti odmenil odchádzajúceho veliteľa práporu ISTAR ďakovným listom a vecným darom. Podplukovník Peter Ševčík bude prepustený zo služobného pomeru k 31. decembru 2017.

Lúčenie s podplukovníkom Ševčíkom následne pokračovalo 21. decembra 2017 v priestoroch prešovských Sokolovských kasárni a nechýbalo ani povyšovanie. V priestoroch kasární sa konal slávnostný nástup za účasti veliteľa 2. mechanizovanej brigády. Podplukovník Ševčík odovzdal funkciu zástupcovi Práporu ISTAR Prešov majorovi Dušanovi Cisárovi, ktorému bol následne vyhlásený personálny rozkaz riaditeľa Personálneho úradu Ozbrojených síl SR k povýšeniu do hodnosti podplukovník a ustanoveniu do funkcie veliteľa práporu ISTAR k 1. januáru 2018. Podplukovník Ševčík bol taktiež odmenený pamätným krížom náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR III. stupňa (bronzový) na ocenenie výkonu štátnej služby pri skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru po splnení nároku na výsluhový dôchodok. Celá slávnostná udalosť bola ukončená slávnostným pochodom nastúpených jednotiek.

Funkcionárovi na novej pozícii prajeme veľa úspechov, rozumných rozhodnutí a tým, ktorí ozbrojené sily s nárokom na výsluhový či starobný dôchodok opúšťajú, želáme veľa úspechov v ďalších krokoch, ktoré ich v civilnom sektore čakajú. So želaním pevného zdravia, spokojnosti a pohody v osobnom živote príslušníci prešovskej mechanizovanej brigády.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: npor. Mgr. Ing. Dominika Vojtašková /r
Foto: 2.
mechanizovaná brigáda Prešov

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.