MENU

Významné postavení VTÚ v modernizaci AČR

Stalo se již nepsaným pravidlem, že je Vojenský technický ústav, s. p. zván na odborná fóra s tématikou obranného a bezpečnostního průmyslu.

Nedávným příkladem je konference, jejímž klíčovým tématem byla modernizace a přezbrojování Armády České republiky. VTÚ se na ní prezentoval nejen jako partner významného jednání, ale ředitel státního podniku Jiří Protiva vystoupil jako jeden z hlavních přednášejících.    

Konference, jíž se zúčastnili vrcholní představitelé ministerstva obrany, Generálního štábu AČR, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR i státních podniků MO, byla rozdělena do čtyř odborných panelů: modernizace a přezbrojovací projekty AČR, armáda jako zaměstnavatel, schopnosti státu k zajištění vlastních kapacit v oblasti obranného průmyslu, dialog a spolupráce ministerstva se soukromým sektorem.

Ředitel VTÚ J. Protiva informoval účastníky jednání o aktuálních činnostech státního podniku ve výzkumu, vývoji, inovacích i zkušebnictví při naplňování potřeb státu, a to pro širokou škálu zákazníků. V této souvislosti zmínil jak technické projekty (např. SESAR – Single European Sky ATM Research související s řízením letového provozu, dále projekty pozemní techniky jako jsou dílenská a vyprošťovací vozidla, nebo muniční a zbraňové systémy), tak vypracování odborných analýz, rozborů, podkladů a studií techniky. Následnými tématy jeho vystoupení byly systémová integrace a technická pomoc k řešení potřeb spojených s provozem, údržbou a zabezpečením technického života vojenské techniky.

Závěrečná slova se týkala role VTÚ do budoucna. Jinými slovy projektové kanceláře a národní autority. „Z pověření ministerstva obrany se jedná o roli národní autority pro normy STANAG, dále tvorbu technických specifikací, posuzování technických podmínek, zkoušky, rozbory, analýzy a další technickou odbornou podporu a pro průmysl typovou certifikaci výrobků před zavedením do používání,“ uvedl ředitel VTÚ Jiří Protiva.      

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Pavel Lang, Vojenský technický ústav

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.