MENU

SLOVCON UNFICYP

Sektor 4 HQ Oddelenie logistiky


Oddelenie logistiky na veliteľstve Sektora 4 je jedným z kľúčových organizačných prvkov zabezpečujúcim všestrannú logistickú podporu prebiehajúcich operácií. Oddelenie logistiky poskytuje všetkým jednotkám sektora efektívne, účelné a včasné logistické zabezpečenie. Kontinuitu i plynulosť fungovania logistickej platformy zaisťuje výborná spolupráca s vojenskými a civilnými organizáciami v priestore nasadenia, ako aj kvalitný a premyslený proces plánovania a delegovania zodpovednosti.

Oddelenie logistiky Sektora 4 riadi náčelník logistiky, kapitán Patrik Barič, rodák z horehronskej obce Polomka, ktorý na Slovensku pôsobí ako náčelník vojenskej dopravy. Kapitán Barič v minulosti pôsobil vo vojenskej operácii ALTHEA v Bosne a Hercegovine a svoju súčasnú skúsenosť opisuje slovami: „Práca v medzinárodnom prostredí je častokrát náročná. Heterogenitu je možné pozorovať už v samotnom personálnom zložení jednotky. Mojím zástupcom je dôstojník maďarského kontingentu, ďalej je oddelenie logistiky zložené z príslušníkov slovenského kontingentu, ktorí zastávajú funkcie náčelníka skupiny prevádzky a opráv, náčelníka skupiny zabezpečenia proviantným materiálom, správcu skladu materiálneho zabezpečenia, správcu muničného skladu, pomocníkov náčelníka logistiky a tiež skladníka špecialistu. Dvaja poddôstojníci sú príslušníkmi maďarského kontingentu. Štruktúra je skutočne rôznorodá a je teda dôležité, aby sa tieto kľúčové súčasti vzájomne dopĺňali a spolupracovali pri zabezpečení primárneho chodu veliteľstva Sektora 4 i odlúčených pracovísk, ako sú pozície CP-10, Varosha, PB-126 Pyla a CSI Athienou.“

Viac sa dočítate – TU.

Text a foto: UNFICYP S-4 via Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.