MENU

Vyradenie frekventantov Kurzu pre inštruktorov

Slávnostné vyradenie frekventantov Kurzu pre inštruktorov sa uskutočnilo 2. februára 2018 v Sieni cti a slávy Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.

Dňa 14. januára 2018 nastúpilo do kurzu 20 profesionálnych vojakov z útvarov OS SR a podriadených útvarov MO SR. Obsah kurzu poskytol budúcim inštruktorom výcviku vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať pri výkone nových funkcií. Ťažiskovými predmetmi boli metodika vedenia výcviku, pedagogika a psychológia. Cieľ kurzu bol splnený a všetci frekventanti zvládli problematiku za prispenia inštruktorov výcviku, ktorí sa podieľali na vedení výcviku, a to najmä rotmajstri Peter Švantner, Dušan Veselovský, Martin Hutňan a nadrotmajster Rastislav Kyseľ. Za ich prácu im patrí poďakovanie.

Slávnostné vyradenie sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcu veliteľa Základne výcviku a mobilizačného doplňovania podplukovníka Róberta Parišeka, ako aj veliteľského a inštruktorského zboru Funkčných a odborných kurzov Poddôstojníckej akadémie.

Najlepším absolventom kurzu inštruktorov sa stal rotný Ján Mrlian, príslušník útvaru Vojenskej polície Vlkanová.

Zástupca veliteľa základne sa v príhovore poďakoval za dobre vykonanú prácu veliteľskému a inštruktorskému zboru funkčných a odborných kurzov a zároveň s istotou vyhlásil, že 20 úspešných absolventov kurzu inštruktorov spĺňa všetky predpoklady na ustanovenie do funkcie inštruktora výcviku.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: nrtm. Rastislav Kyseľ /r
Foto: nrtm. Milan Lesay, Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania PS OS SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.