MENU

Plánovacia konferencia k cvičeniu Coronat Mask

V dňoch 29. januára – 1. februára 2018 bola vykonaná hlavná plánovacia konferencia k medzinárodnému cvičeniu jednotiek rchbo Coronat Mask 2018 v priestoroch pluku radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Liberci v Českej republike.

Samotná príprava cvičenia je vykonávaná v zodpovednosti permanentného štábu medzinárodnej iniciatívy Framework Nations Concept Cluster CBRN Protection. V súčasnosti potvrdilo účasť na tomto cvičení 9 krajín (Belgicko, Bulharsko, Česko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo), ktoré budú plniť naplánované úlohy v troch rozličných výcvikových priestoroch v Nemecku a Česku. Celkový počet cvičiacich je 1100 špecialistov RCHBO. Ozbrojené sily SR bude na cvičení reprezentovať multifunkčná čata rchbo a traja dôstojníci zo štábu práporu rchbo 1. mb PS OS SR.

Cieľom hlavnej plánovacej konferencie bolo spracovať a odsúhlasiť scenáre a rozohrávané incidenty, spracovať podklady na zabezpečenie logistickej podpory, návrh technickej dohody pre vykonanie cvičenia a koncept na Joint DV Day. Ozbrojené sily SR zastupovali na hlavnej plánovacej konferencii mjr. Ing. Ľuboš Trudič z OdBPO ŠbSP GŠ OS SR, kpt. Ing. Tomáš Cvečka z veliteľstva PS OS SR a kpt. Ing. Marcel Uharček z práporu rchbo 1.mb PS OS SR.

Všetky stanovené ciele a úlohy hlavnej plánovacej konferencie boli splnené, a tým boli vytvorené predpoklady na ďalšiu prípravu cvičiacich jednotiek. Samotná účasť na cvičení jednoznačné zvýši kredibilitu špecialistov RCHBO OS SR u našich partnerov v rámci medzinárodnej iniciatívy Framework Nation Concept, avšak zaväzuje participujúcu jednotku na kvalitnú reprezentáciu OS SR. Cvičenie Coronat Mask 2018 bude vykonané v dňoch 15. – 29. septembra 2018.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: OdBPO ŠbSP, Ozbrojené sily SR /r
Foto: 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.