MENU

Odborná přednáška na 22. zVrL v Náměšti

Minulý týden se na půdě 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou uskutečnila odborná přednáška příslušníků Agentury personalistiky Ministerstva obrany ČR v čele se zástupcem ředitele plukovníkem Danem Harčárem, určená převážně velitelskému sboru základny.

Na základě množících se dotazů ze strany příslušníků vrtulníkové základny byla oslovena Agentura personalistiky se žádostí o poskytnutí odborné pomoci při řešení problematiky nových postupů týkajících se prodlužování doby trvání služebního poměru vojáků z povolání a změny v přístupu řešení kariéry vojáků.

Tým rezortních personalistů seznámil přítomné vojáky s podmínkami jejich další vojenské služby, velitelům byly upřesněny postupy týkající se stanovování délky trvání služebního poměru. Podplukovník Miroslav Bartoň se během své prezentace dotkl rovněž problematiky jazykového vzdělávání a kariérových kurzů. Se zajímavým dotazem se na personalisty obrátil velitel útvaru, který se zajímal o oblast pracovně-právních vztahů občanských zaměstnanců v rezortu ministerstva obrany.

Na vrtulníkové základně byl přítomen také kapitán Dušan Haz ze Sekce státního tajemníka ministerstva obrany, který zdůraznil, že se v rezortu MO nepřipravuje žádná legislativní změna, která by ovlivňovala možnosti a podmínky výsluhových náležitostí při odchodu vojáka do zálohy.

Součástí prezentace byla rovněž diskuse vrchních praporčíků jednotek 22. základny vrtulníkového letectva s vrchním praporčíkem Agentury personalistiky MO.

Text: Štěpánka Tříletá /r
Foto: 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.