MENU

NATO podpořilo roli záložních sil

Ve dnech 5. až 8. února se v Bruselu uskutečnilo zimní plenární zasedání Výboru pro národní záložní síly při NATO (NRFC), které již potřetí v rámci českého předsednictví v tomto Výboru řídil brigádní generál Jaromír Alan, ředitel sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany. 47 účastníků z 20 států, včetně 4 pozorovatelských zemí, rozhodovalo o dalším směru vývoje práce tohoto Výboru a jeho aktivitách ve prospěch Aliance.

Zasedání Výboru se dostala velká pozornost ze strany vojenských i civilních struktur NATO i Belgie, jako hostující země. Jednání zahájili armádní generál Petr Pavel, předseda Vojenského výboru NATO, a viceadmirál Michel Hofman, zástupce náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil Belgie.

Oba představitelé ve svém uvítacím proslovu zdůraznili význam záložních sil a jejich nezastupitelnou roli. „Protože máme stále více a více požadavků na naše ozbrojené síly navzdory tomu, že ne vždy zvyšujeme jejich počty, role našich záložních sil pro posílení, zdokonalení a zkvalitnění našich ozbrojených sil je čím dále tím více kritičtější,“ uvedl generál Pavel.

Aliance chrání téměř miliardu občanů
Během zasedání vystoupila také Rose Gottemoeller, zástupkyně generálního tajemníka NATO, která ocenila schopnosti vojáků v záloze. „Vím, že mnoho vojáků v záloze sloužilo a slouží v rámci misí NATO v Afghánistánu, ale i jiných operacích po celém světě. Role, které jako vojáci v záloze máte, jsou zlomové a my jsme vděční za vaši službu,“ uvedla. „Jsem naprosto přesvědčena, že Aliance – i částečně díky podpoře důstojníků jako jste vy – bude i nadále chránit téměř jednu miliardu občanů, kteří se spoléhají, že jim zajistí bezpečnost,“ dodala.

Jednání opakovaně poukázalo na důležitost zapojení národů do činnosti Výboru. Nejenom s poukazem na úkoly, které Výbor plní směrem k NATO jako jeho poradní orgán v oblasti záloh, a na předávání zkušeností na mnohonárodní úrovni. Za neméně důležitou je považovaná také podpora národům a pomoc při shromažďování informací o různých národních přístupech, např. v souvislosti s pomocí rodinám vojáků v záloze a podpory jejich zaměstnavatelů.

Zapojení do pracovních skupin a projektů
Výbor se zaměřil na nasazení vojáků v záloze do operací, do struktur NATO a cvičení ke zvýšení interoperability, ale i na posílení schopností zejména v oblasti kybernetické obrany. „Náš záměr je jasný. Mít plně integrované záložní síly, které slouží společně s profesionálními vojáky doma i v zahraničí,“ řekl u této příležitosti brigádní generál Jaromír Alan, předseda Výboru.

V průběhu projednávání jednotlivých témat se představitelé jednotlivých zemí shodli, že výsledky Výboru značně závisí na každodenním úsilí jeho členů, jejich zapojení do pracovních skupin, projektů a iniciativ a na spolupráci s Mezinárodním Vojenským štábem NATO, Spojeneckým velitelstvím pro transformaci (ACT, Norfolk, USA) a Spojeneckým velitelstvím pro operace (ACO, Mons, Belgie).

Výbor vylepší efektivnost a vnitřní fungování
„Měli bychom povzbudit národy, aby se zapojily do práce Výboru a umožnit, aby jejich účast byla více možná, pravděpodobnější a vlivnější. Více možná znamená, že je nezbytné odstranit překážky zapojení se. Pravděpodobnější znamená, že je potřeba podporovat zlepšení přístupů a prostředí, které umožní jejich vlastní zapojení. A vlivnější znamená, že národní zapojení musí mít hmatatelný dopad na důvěryhodnost a rozhodování na národní úrovni, že bude sladěno s národními strategiemi a zájmy a kromě jiného také zlepší životy vojáků v záloze a následně tím umožní i jejich aktivní zapojení do obrany,“ dodal předseda Výboru brigádní generál Jaromír Alan.

V neposlední řadě se Výbor věnoval zlepšení své efektivnosti, a to jak vnitřního fungování, tak i propagaci své činnosti na veřejnosti.


– Výbor pro národní záložní síly při NATO (National Reserve Forces Committee – NRFC) je složen z nejvyšších představitelů a zástupců ozbrojených sil, národních záložních struktur, zkušených a motivovaných odborníků.
– Připravuje a předkládá Vojenskému výboru NATO doporučení k široké řadě otázek v oblasti záložních sil, v jejichž rámci je hledán konsensus.
– Výbor podporuje účast všech členských zemí NATO, ale i pozorovatelských zemí, které mají záložní síly nebo je chtějí vytvářet, a to na jednáních, aktivitách a projektech Výboru, ale i na vzdělávacích kurzech, které Výbor organizuje ve spolupráci s NATO školou v Oberammergau (SRN).
– První z těchto kurzů se v tomto roce uskuteční na konci května, další v září.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: plk. Vítězslav Křiček, Mária Gedayová /r
Foto: Didier Van den Bosch via Ministerstvo obrany ČR

 

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.