MENU

Príprava nitrianskych ženistov

V priestoroch ženijného cvičiska Váh seredského ženijného práporu prebiehala v tretí marcový týždeň zdokonaľovacia príprava inštruktorov boja proti nástražným výbušným systémom. Riadiaci zamestnania, ktorým bol veliaci poddôstojník ženijného práporu nadrotmajster Martin Siekela, pripomína, že zamestnanie využili aj na odbornú prípravu novo vytvorenej ženijnej čaty nitrianskeho mechanizovaného práporu.

„Naši kolegovia z Nitry sú v počiatočnej fáze svojho výcviku. Prechádzame s nimi základnú problematiku. Cieľom výcviku je zvýšiť bezpečnosť jednotky, ktorá sa nachádza na bojisku, kde nepriateľ používa nástražné výbušné systémy. Výcvik poskytuje jednotke teoretické vedomosti, ako analyzovať daný priestor, predpokladať v ňom spomínanú hrozbu. Učia sa prieskumu, prehľadávaniu, správnej komunikácii v tíme, zdieľať informácie, byť pripravení včas a správne reagovať na hrozbu nástražného výbušného systému,“ približuje riadiaci zamestnania. Pochvaľuje si prácu, ktorú s nitrianskymi vojakmi odvádzajú skúsení inštruktori ženijného práporu: veliaci poddôstojník ženijnej odtarasovacej čaty rotmajster Marián Bartek, rotmajster Róbert Kubíček, veliteľ pontónového družstva rotný Dávid Černý či desiatnik Michal Mravec.

Poručík Roman Dobrotka, ktorý je dôstojník operačného oddelenia nitrianskeho mechanizovaného práporu, má v útvare zodpovednosť za ženijnú podporu. Aj preto dostal na starosť prípravu novej jednotky, ženijnej čaty. Podľa neho do nej vyberali ľudí na základe absolvovania základného odborného výcviku – ženista – a z tých vojakov, ktorí už majú určité skúsenosti z odborných kurzov so ženijnou problematikou. Pomer tých, ktorí už majú určité skúsenosti a vojakov bez skúseností v tejto oblasti je zhruba 50 na 50.

„Sme veľmi radi, že môžeme pri svojej príprave využívať odborné ženijné cvičisko Váh a skúsených seredských inštruktorov. Je to náš prvý spoločný výcvik. Budeme v takýchto zamestnaniach pokračovať aj v budúcnosti, lebo ženijný prápor a jeho ľudia majú obrovské skúsenosti z tejto oblasti nielen z domáceho výcviku, ale aj z pôsobenia v zahraničných operáciách a misiách,“ s uspokojením konštatuje poručík Dobrotka.

Spoločne s rotmajstrom Danielom Dobiášom, ktorý je starším pomocníkom S-3 operačného oddelenia v skupine riadenia operácií nitrianskeho práporu, približujú, že úvodný výcvik absolvovali v domácich podmienkach. „Začínali sme s teóriou, postupne sme pridávali najskôr jednoduchšie praktické úlohy. Neustále sa zvyšovali nároky na vojakov. Všetko vyvrcholilo na ženijnom cvičisku v Seredi pod vedením skúsených inštruktorov ženijného práporu. V budúcnosti by sme chceli vychovať aj v našej čate v Nitre skúsených inštruktorov v ženijnej problematike,“ hovorí rotmajster Dobiáš.

Celkom na piatich pracoviskách sa na cvičisku Váh zdokonaľovali príslušníci nitrianskej ženijnej čaty pod odborným dohľadom skúsených seredských inštruktorov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, Ministerstvo obrany SR via Veliteľstvo pozemných síl Trenčín /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.