MENU

71. mechanizovaný prapor začal s přípravou

na zařazení do sil rychlé reakce NATO


Hranický 71. mechanizovaný prapor Sibiřský začal v Polsku s intenzivní přípravou na rok 2019 až 2021, kdy bude zařazen do sil rychlé reakce NATO, přičemž v roce 2020 bude zařazen ještě do nejvyšší pohotovosti sil velmi rychlé reakce NATO, a to do VJTF (Very High Readiness Joint Task Force).

Tyto jednotky jsou schopny ve velmi krátké době reagovat na potenciální hrozby pro členské země Aliance. Hranický prapor bude společně s prapory Španělska, Polska a Velké Británie součástí mezinárodní brigády VJTF, postavené na bázi polské 21. brigády Střelců Podhalaňských.

I když nová role 71. praporu nastane až příští rok, příprava odstartovala už nyní. V současné době se konají plánovací konference, na kterých velitelé jednotlivých praporů slaďují přípravu na společné působení v silách VJTF.

Další nedílnou součástí této přípravy jsou tzv. Battle staff training (BST), tedy štábní nácviky, při kterých dochází ke sladění práce mezinárodních štábů. Štáb 71. mechanizovaného praporu a velitelé jednotek za pomoci počítačové simulace se BST účastnili před několika dny v polském Rzeszówe.

„Jeho cílem bylo zdokonalit štáb při řízení operace, prakticky sladit naše postupy se štábem VJTF polské brigády a v neposlední řadě zdokonalit příslušníky štábu v komunikaci v anglickém jazyce,“ popsal působení v Polsku velitel praporu podplukovník Petr Blecha.

Jednotky předvedly bojové operace
„BST řídil velitel VJTF brigády. Při této příležitosti nejprve prověřil funkčnost informačního toku a také upřesnil organizaci součinnosti pro rozhodující úkoly operace,“ dodal major Václav Hřebec, náčelník štábu praporu. „Poté již byly zahájeny vlastní bojové operace, nejprve útočná, po ní jednotky provedly přesun, zaujaly prostory obrany rot a následně zastavily nepřítele na určených čarách,“ doplnil major Hřebec.

Na závěr brigádní generál Ryszard Pietras ocenil přístup českých vojáků. „Je vidět, že jste na vysokém stupni připravenosti, vaše zařazení do sil VJTF je oprávněné,“ konstatoval.

Další příprava českých vojáků v Polsku je naplánována na letošní listopad. Mezitím BST absolvují také ostatní mezinárodní prapory.


– Síly VJTF se skládají z brigády čítající přibližně 5000 vojáků, podporované leteckými, námořními a speciálními silami.
– Cílem VJTF je zajištění vysoce profesionální a velmi rychlé reakce v případě potřeby ochrany integrity a celistvosti teritoria NATO.
– Jednotky VJTF jsou schopné vykonávat široké spektrum úkolů včetně okamžité reakce při kolektivní obraně členů Aliance dle článku V, zajištění operací krizového řízení, schopnosti okamžitého nasazení k zajištění podmínek pro nasazení dalších jednotek, podpory mírových operací i zajištění pomoci při katastrofách a ochraně důležitých infrastruktur.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: kpt. Radek Hampl, 71. mechanizovaný prapor, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.