MENU

Príprava ôsmej rotácie do vojenskej operácie

Resolute Support Afganistan


Už je to viac ako tri roky, čo sa bojová operácia ISAF transformovala do nebojovej operácie Resolute Support. Aj napriek tomu, že samotná misia má odlišné zameranie od prvotnej misie, jedna vec sa nezmenila, a to, že OS SR prispievajú aj v tomto konci sveta k udržateľnému bezpečnejšiemu prostrediu spolu s budovaním a rozvojom samotných Afganských národných bezpečnostných síl.

Súčasťou národnej prípravy do tejto nebojovej misie je samozrejme aj výcvik vo Výcvikovej jednotke vojenských misií (VJVM) Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine (ZaVaMD), ktorý bol vykonaný v trvaní štyroch týždňov od 19. marca do 13. apríla 2018.

Samotný výcvik bol rozdelený do troch fáz, kde počas prvej fázy bol kladený dôraz na zvládnutie potrebných teoretických vedomostí, ako aj praktických zručností, ktoré sú potrebné pre úspešné plnenie operačnej úlohy v rámci Afganistanu. Vo výcviku mali cvičiaci možnosť zoznámiť sa s charakteristikou operácie, kultúrnymi odlišnosťami, priestorom nasadenia, ako aj samotnými bezpečnostnými a zdravotnými hrozbami a rizikami, ktorým budú čeliť počas svojho nasadenia. Vyvrcholením prvej etapy bolo vykonanie dvoch celodňových zamestnaní v anglickom jazyku, ktoré slúžili na precvičenie a osvojenie si nadobudnutých znalostí.

V rámci druhej fázy výcviku bol kladený veľký dôraz na precvičenie si potrebnej zručnosti pri manipulácii s primárnou a sekundárnou zbraňou (samopal vz. 58 a pištoľ Glock 17), s ktorými budú pôsobiť naši vojaci v operácii. Počas tejto časti došlo k spolupráci s príslušníkmi 5. pšu, ktorí im odovzdali svoje bohaté skúsenosti v tejto oblasti, ako aj k samotnému spoznávaniu sa a budovaniu tímu pred samotným nasadením mimo územia SR.

Koniec výcviku bol venovaný odovzdaniu skúsenosti príslušníkmi poslednej rotácie, ktorá sa vrátila z operácie a vykonaniu štábneho nácviku „Národná podpora“, ktorý slúžil na precvičenie si plnenia operačnej úlohy príslušníkmi národného podporného prvku. K úspešnému naplneniu výcvikových úloh počas štábneho nácviku prispeli nielen príslušníci poslednej rotácie, ktorí pôsobili ako rozhodcovia a zároveň ako príslušníci hodnotiaceho tímu, ale aj príslušníci ZaNKIS, ktorí komplexne zabezpečovali spojenie počas štábneho nácviku na veľmi vysokej úrovni, za čo všetkým zúčastneným patrí poďakovanie.

Ôsmu rotáciu čaká ďalšia národná, ako aj nadnárodná príprava a po absolvovaní záverečných pohovorov a slávnostnej rozlúčke budú nasadení v máji do operácie, kde vystriedajú svojich kolegov po ich šesťmesačnom pôsobení.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: VJVM – Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania PS OS SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.