MENU

Praktická časť vojskových skúšok prototypu

bojového obrneného vozidla 8x8 bola ukončená


Tím vojenských špecialistov ukončil minulý týždeň praktickú časť vojskových skúšok prototypu bojového vozidla 8x8, ktorý je výsledkom spoločného slovensko-fínskeho vývoja. Nasledovať budú technicko-organizačné opatrenia, expertná analýza výsledkov a príprava materiálu na predloženie vláde Slovenskej republiky.

Vojskové skúšky vykonávali na vozidle vojaci OS SR a špecialisti Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie (VTSÚ Záhorie) nepretržite od 19. marca do 26. apríla 2018. V nasledujúcom období budú všetky získané údaje z testov hodnotené a analyzované tak, aby výsledkom bol komplexný obraz o operačných a taktických parametroch vozidla. Výsledky budú spracované do materiálu, ktorý následne minister obrany Peter Gajdoš predloží vláde Slovenskej republiky aj s návrhom riešenia ďalšieho postupu.

Praktické testy vyvrcholili streleckými skúškami protitankových riadených systémov vozidla. „Dodnes tak už prototyp prešiel celkovo podnikovými, technickými, kontrolnými a vojskovými skúškami na území Slovenska, ako aj Fínska. Jednotlivé testy boli zamerané predovšetkým na overenie všetkých technických parametrov a funkčnosti systémov obrneného vozidla 8×8. Súčasťou boli aj testy vo Fínskej republike, a to v náročných zimných klimatických podmienkach, kde sa teploty pohybovali až do –25 ˚C,“ vysvetlil riaditeľ Odboru plánovania vyzbrojovania a hospodárskej mobilizácie Ministerstva obrany SR Igor Dobrovič.

„Kombinácia fínskej platformy Patria a slovenského zbraňového systému TURRA sa ukázala ako veľmi efektívna. Máte skvelý tím, vďaka ktorému sme sa aj my veľa naučili, pretože ide o projekt vývoja a teda nič nie je vopred pripravené,“ uviedol člen fínskeho testovacieho tímu spoločnosti Patria Olli Dahl.

Generálnym zhotoviteľom výskumno-vývojovej úlohy prototypu je slovenská spoločnosť Konštrukta – Defence, a.s., čo je dôkazom snahy rezortu obrany zapojiť do tohto procesu v maximálnej možnej miere slovenský obranný priemysel, v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Ivan Kelement – MO SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.