MENU

Najlepší delostrelec PS OS SR za rok 2018

Na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa od 23. do 27. apríla zišli delostrelci PS OS SR na súťaži o najlepšieho delostrelca PS OS SR za rok 2018.

V rámci 8. ročníka súťaže, ktorú tento rok organizoval raketometný oddiel Rožňava, si svoje odborné vedomosti a zručnosti navzájom preverilo celkovo 32 profesionálnych vojakov – víťazov brigádnych kôl o najlepšieho delostrelca. Za 1. mb a 2. mb spolu súťažilo 30 PrV, pričom pozvanie na súťaž prijali aj dvaja príslušníci Armády Českej republiky. V úlohe pozorovateľov na tejto udalosti hosťovali taktiež dvaja príslušníci Národnej gardy Indiana z US a dvaja príslušníci Maďarských ozbrojených síl z Bakona Training Centre Varpalota.

Súťaž bola rozdelená do dvoch častí. V prvej z nich, 24. apríla, bolo všetkých 32 súťažiacich podrobených písomnému preskúšaniu z odborných vedomostí. V druhej a zároveň záverečnej časti súťaže, 25. až 26. apríla, plnilo individuálne palebné úlohy iba 15 PrV, ktorí získali najviac bodov z predošlej časti.

Možno objektívne konštatovať, že každým ďalším ročníkom úroveň súťažiacich delostrelcov, no aj súťaže ako takej, rastie. Avšak najlepším delostrelcom PS OS SR sa mohol stať iba jeden, a tak tento titul v rámci 8. ročníka súťaže za rok 2018 zaslúžene získal nadrotmajster Tomáš Demeter z nitrianskeho 12. mechanizovaného práporu. Druhé miesto obsadil kapitán František Kohút z rožňavského raketometného oddielu a tretie miesto kapitán Jaroslav Kriš z michalovského zmiešaného samohybného delostreleckého oddielu. Víťaz súťaže si odniesol putovný pohár, čestnú plaketu a v neposlednom rade uznanie a rešpekt všetkých delostrelcov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Raketometný oddiel 1. mechanizovanej brigády PS OS SR Rožňava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.