MENU

Taktické cvičenie rotácie do operácie UNFICYP

V dňoch 31. januára – 1. februára sa v priestoroch posádkového cvičiska Kolíňanský vrch uskutočnilo taktické cvičenie príslušníkov OS SR zaradených do vojenskej operácie UNFICYP, čím vyvrcholila trojtýždňová intenzívna príprava na pôde plrb Nitra.

Taktické cvičenie pod názvom „Blue Beret“ absolvovala 90-členná jednotka pripravovaná na plnenie úloh do operácie UNFICYP na Cypre s termínom rotácie marec 2017. V priebehu taktického cvičenia boli preverené spôsobilosti, úroveň pripravenosti a vycvičenosti príslušníkov štábu, strážnej jednotky a podporných prvkov na plnenie úloh počas vyslania mimo územia Slovenskej republiky.

V priestoroch posádkového cvičiska Kolíňanský vrch bola pre potreby výcviku vytvorená časť nárazníkovej zóny podľa reálnej situácie so systémom patrolovacích základní, pozorovacích stanovísk a trás, na ktorých príslušníci jednotky vykonávali hliadkovanie so zámerom zabezpečiť jej monitorovanie a v prípade výskytu incidentov ich riešenie v súlade s mandátom operácie UNFICYP.

Organizáciu a plnenie úloh taktického cvičenia preverili kontrolné skupiny z úrovne Generálneho štábu OS SR vedenou plukovníkom Ing. Ľubomírom Kubekom a z úrovne Veliteľstva vzdušných síl plukovníkom Ing. Stanislavom Hurčíkom.

V závere taktického cvičenia bola pripravovaná jednotka UNFICYP rotácie marec 2017 vyhodnotená ako nasaditeľná. Veliteľ rotujúcej jednotky podplukovník Ing. Andrej Čučvara poďakoval všetkým cvičiacim za iniciatívu a nasadenie počas prípravy a samotného vykonania výcviku ako aj za podporu zo strany plrb.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: mjr. Ing. Robert Schütz, Protilietadlová raketová brigáda Nitra, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.