MENU

Oficiálna návšteva Vojenskej polície ČR

V dňoch 15. až 17. mája sa uskutočnila oficiálna návšteva partnerskej Vojenskej polície Českej republiky vedenej zástupcom náčelníka Vojenskej polície ČR brig. gen. Pavlom Chovančíkom v priestoroch Vojenskej polície Slovenskej republiky v Trenčíne.

Počas rokovaní boli prejednané témy činnosti Vojenských polícií v domácom prostredí, ich postavenie vo vzťahu k ozbrojeným silám, legislatívne zázemie a v neposlednom rade taktiež bilaterálna spolupráca medzi obomi Vojenskými políciami.

Bol predbežne spracovaný návrh bilaterálnej spolupráce pre rok 2019, pričom finálna podoba tohto dokumentu by mala byť predložená na schválenie v septembri 2018 počas stretnutia predstaviteľov NATO Mnohonárodného práporu Vojenskej polície (NATO MNMPBAT).

Účastníci rokovaní, teda delegácia ČR i hostiteľskej VP SR sa taktiež zúčastnili 16. mája 2018 na slávnostnom otvorení Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018 v Bratislave. Na záver stretnutia si z rúk brig. gen. Pavla Chovančíka prevzali medaily náčelníka Vojenskej polície Českej republiky príslušníci major. Ing. Pavol Sálus a nadrotmajster Vladimír Boluľa za aktívny prístup pri realizácii projektov bilaterálnej spolupráce.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.