MENU

MO ČR objednalo 20 vozidel Pandur

Zástupci Ministerstva obrany ČR a společnosti Tatra Defence Vehicle podepsali v úterý 31. ledna letošního roku smlouvu na pořízení 20 kusů kolových obrněných vozidel Pandur. Šest kusů bude dodáno ve verzi velitelsko-štábní a 14 kusů ve verzi spojovací. Kontrakt projednala počátkem tohoto roku vláda.

„Cena byla ověřena posudky dvou nezávislých soudních znalců, kteří konstatovali, že jde o cenu obvyklou, odpovídající konfiguraci vozidel a použitým technologiím,“ uvedl při podpisu smlouvy náměstek ministra obrany Daniel Koštoval. Celkový objem veřejné zakázky je 2 069,366 mil. Kč včetně DPH.  

Vozidla budou zajišťovat vysokou pancéřovou ochranu osádky a budou vybavena zodolněnou sofistikovanou komunikační, výpočetní a přenosovou technikou poslední generace, která zabezpečí veškeré funkcionality kladené na tuto speciální techniku. Jsou určena pro plnění úkolů AČR na území ČR a mimo ně a také pro plnění ostatních úkolů, například v rámci integrovaného záchranného systému.

Smlouva doplňuje rozhodnutí předchozí vlády z roku 2009, kdy byl redukován počet pořizovaných obrněných vozidel na 107 kusů z důvodu omezení finančních zdrojů, vyvolaným probíhající ekonomickou krizí, a realizuje potřebu armády při zabezpečení míst velení a oblasti spojení.

Na fotografie z podpisu smlouvy se můžete podívat − ZDE.

Text a foto: Ministerstvo obrany ČR

 

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.