MENU

Vláda ČR schválila Střednědobý plán

rozvoje resortu obrany a armády do roku 2025


V pátek 22. června schválila vláda České republiky Střednědobý plán rozvoje rezortu a armády do roku 2025.

„Dnes jsem předložila vládě naprosto konkrétní plán rozvoje armády, který již konečně uvede do souladu jasně definované potřeby modernizace naší armády s finančními prostředky. Prioritou jsou investice s rostoucím podílem až na 30% výdajů, stejně jako navýšení počtů vojáků. Naopak běžné výdaje omezujeme na nezbytně nutnou míru,“ uvedla ministryně obrany Karla Šlechtová.

Střednědobý plán bude zároveň východiskem pro aktualizaci Koncepce výstavby AČR. Materiál obsahuje strategické modernizační projekty společně s výdaji na jejich programové financování, definuje cílové počty vojáků a výdaje na výcvik a nasazení armády v zahraničních operacích. Ve vazbě na závazek České republiky ke zvyšování obranných výdajů ze summitu NATO ve Walesu a Obrannou strategii ČR střednědobý plán předpokládá výši rozpočtu MO v roce 2024 ve výši 2 % HDP.

Obsahem předkládaného materiálu jsou také závazky České republiky v NATO a EU, zejména plnění cílů výstavby schopností přijatých v systému aliančního obranného plánování NATO. Na posílení výcviku a přípravy armády k nasazení a k rozvoji bojových schopností zejména formou národních i mnohonárodních cvičení se spojenci bude resort vyčleňovat prostředky nejméně ve výši čtyř procent svého ročního rozpočtu.

Text a foto: Ministerstvo obrany ČR /r

Související článek:
Letitý problém s výstrojí vojáků považuji z velké části za vyřešený, říká Karla Šlechtová

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.