MENU

Pôsobenie príslušníkov Vojenskej polície SR

v operáciách/misiách krízového manažmentu


V mesiaci máj 2018 došlo k pravidelnej výmene príslušníka Vojenskej polície pôsobiaceho v operácii Resolute Support (RS) v Afganistane s tým, že na pozícii ako člen prvku NSE bol nahradený rotmajster Vladimír FECURA v súčasnosti už pôsobiacim na tejto pozícii príslušníkom VP nadrotmajstrom Radovanom Januškom.

Hlavnými úlohami ktoré plní tento príslušník Vojenskej polície vo vzťahu k slovenskému príspevku v operácii RS Afganistan a taktiež misii ako takej je vykonávanie pravidelných kontrol uloženia zbraní, munície, spolupráca s Medzinárodnou Vojenskou políciou (IMP) a taktiež sprevádzanie a ochrana významných hostí. Taktiež je nadviazaná veľmi dobrá spolupráca s príslušníkmi českého kontingentu pôsobiaceho v Afganistane o čom svedčí i spolupráca pri streleckej príprave českého AAT (Air Advise Team) kde menovaný nrtm. Januška vypomáhal s inštruktážou pri streľbe českých príslušníkov AAT.

UNFICYP
V súčasnom období pôsobí v misii OSN, kontingente SLOVCON na Cypre mimo iných taktiež príspevok Vojenskej polície pod vedením kapitána Ing. Martina Liptáka. Jedná sa o osem členný príspevok ktorý je začlenení v medzinárodnej jednotke vojenskej polície (FMPU) v štruktúre United Nations Force in Cyprus (UNFICYP). Úlohou príslušníkov jednotky FMPU je mimo iných úloh taktiež poskytovanie asistencie orgánom činným v trestnom konaní pri vyšetrovaní trestných činov príslušníkov SLOVCONu, objasňovanie priestupkov, dopravných nehôd, resp. porušení nariadení misie UNFICYP, ktorých sa dopustia profesionálni vojaci a zamestnanci misie UNFICYP. FMPU vykonáva hliadkovú činnosť v rámci celého ostrova s cieľom znižovania počtu udalostí príslušníkov UNFICYP, v cestnej premávke ako aj pri páchaní protiprávneho konania.

V oblasti štatistík najvyššie hodnoty dosahujú dopravné nehody, kedy kameňom úrazu je fakt, že na celom ostrove sa jazdí na ľavej strane. Hlavnou úlohou počas zabezpečovania dozoru v cestnej premávke je preto meranie rýchlosti jazdy, kontroly na požitie alkoholických nápojov vodičmi pomocou elektronického analyzátora dychu a dodržiavania pravidiel cestnej premávky u vodičov vozidiel UN, ako aj vodičov na UN základniach a BZ. V rámci hliadkovej činnosti sa v spolupráci s veliteľom SLOVCON pplk. Ing Jaroslavom Markom sa taktiež realizujú kontroly dodržiavania nariadenia týkajúceho sa úplného zákazu požívania alkoholických nápojov príslušníkmi SLOVCON počas vyslania.

Miestom výkonu hliadkovej činnosti okrem miest výkonu služby sú taktiež spoločenské zariadenia, v ktorých by mohlo dosť k porušovaniu stanovených nariadení misie a verejného poriadku príslušníkmi UN. Medzi ďalšie úlohy jednotky vojenskej polície patrí aj zabezpečenie sprievodov predstaviteľov „Severnej“ a „Južnej“ časti ostrova v chránenom priestore OSN počas ich spoločných rokovaní ako aj policajné zabezpečenie významných spoločenských akcií.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia SR, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.