MENU

Příslušníci Aktivní zálohy na Dnech NATO

Krajské vojenské velitelství (KVV) Ostrava si pro návštěvníky letošního ročníku Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR opět připravilo rozsáhlou prezentaci podřízené jednotky Aktivní zálohy. Ta představí nejen svou výzbroj a výstroj, ale rovněž své schopnosti ve dvou dynamických ukázkách.

Ostravští záložníci naváží na své loňské premiérové dynamické vystoupení, které se u diváků setkalo s velkým úspěchem, a tuto svou prezentaci rozšíří rovnou na dvě ukázky. Ty budou zaměřeny na jejich prioritní úkoly v případě krizových situací na území kraje, a to ochranu a obranu objektu kritické infrastruktury četou Aktivní zálohy a činnost družstva na kontrolně propouštěcím místě.

Statická expozice pak nabídne jak střelecký trenažér, tak výzbroj a výstroj příslušníků Aktivní zálohy, která bude dále obohacena o prezentaci fotografií a videí přímo z výcviku. Bohatý program je připraven také pro děti, které budou mít možnost si projít dráhu bojovníka, kde si vyzkouší plížení, hod granátem nebo překonávání překážek. Pro nejlepší z nich bude připravena odměna v podobě prezentačních předmětů.

Zájemci o vstup do Aktivní zálohy nebo profesionální armády budou mít zároveň šanci se dotázat zástupců Rekrutačního pracoviště Ostrava na příslušné podmínky a požadavky s tím související. Hlavním úkolem tohoto střediska, které spadá pod Agenturu personalistiky AČR a úzce spolupracuje i s KVV Ostrava, je totiž nábor do Ozbrojených sil České republiky.

Naopak mezi hlavní úkoly KVV Ostrava patří výkon státní správy podle branného zákona a dalších zvláštních právních předpisů. Jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu a jednou z jeho povinností je i výcvik jednotky Aktivní zálohy, která pod něj spadá. Ta v průběhu roku absolvuje několik cvičení, jakým bylo například letošní Zimní přežití nebo Hradba 2018.

Text a foto: Jagello 2000 /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.