MENU

Vojáci a hasiči nacvičovali zásah

při radiační havárii v temelínské elektrárně


V Jaderné elektrárně Temelín (JE Temelín) došlo k radiační havárii s únikem radioaktivních látek, byl vyhlášen nouzový stav a začala evakuace a dekontaminace osob a techniky. Naštěstí nešlo o reálnou situaci, ale námět dvoudenního cvičení profesionálních hasičů a vojáků, které se konalo 4. a 5. září na bechyňském letišti.

Po rozvinutí stanovišť dekontaminace osob a techniky, na nichž se podílelo na šedesát vojáků z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec a 15. ženijního pluku Bechyně společně se sto třiceti příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR), přijely evakuační autobusy s více než stovkou figurantů. Ti byli roztříděni na osoby, které byly kontaminací zasažené a které nikoli. Následovala dekontaminace osob, techniky a dopravních prostředků a opětovná kontrola. Současně probíhala dekontaminace zraněných osob, o které se vojáci postarali na speciální dekontaminační lince. Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. (SÚRO) prováděl kontrolu kontaminace štítné žlázy.

Ladili metodiku a postupy
„Jednalo se o celkové sladění metodik a postupů při dekontaminaci osob a techniky pro radiační mimořádné události velkého rozsahu. Důležitost společného výcviku spočívá i v tom, že byla identifikována nová místa dekontaminace na hranicích zón havarijního plánování u obou jaderných elektráren. Jedním z nich jsou právě prostory bývalého letiště v Bechyni,“ vysvětlil major Martin Kytka z Velitelství pozemních sil, který byl koordinátorem nácviku za AČR.

Figuranti z Vodňan
Figuranty tentokrát zastoupili studenti a studentky střední školy Trivis z Vodňan. Ti měli předem minimum informací ke svým rolím. „Dostali jsme instrukce, že si máme vzít plavky a že bude odmořování. Co mě zde čeká, jsem nevěděl a bylo to jiné, než jsem čekal. Byl jsem překvapený, jak bylo všechno dokonalé a jakým způsobem to bylo připravené. Prošel jsem si několik úrovní očisty. Na začátku mi vojáci v dekontaminačním stanu všechno dopodrobna vysvětlili a jednali se mnou na velmi vysoké a profesionální úrovni. Současně to byla zajímavá zkušenost i do budoucna. Myslím si, že člověk musí být připraven na všechno,“ dodal figurant Jaroslav Šípek.

Další podobné cvičení nazvané Zóna 2019 se uskuteční příští rok. Jedná se o cvičení na úrovni hlavních orgánů krizového řízení ČR v rozsahu plánování a přípravy nasazení složek Integrovaného záchranného systému ČR po radiační havárii jaderné elektrárny.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: mjr. Miroslava Štenclová, Velitelství pozemních sil, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.