MENU

Vlci a líšky spoločne

Na základe plánu prípravy na mesiac september vykonali 4. septembra 2018 obväziská 21. zmiešaného mechanizovaného práporu (21. zmpr) a 23. motorizovaného práporu (23. mopr) Trebišov spoločnú odbornú prípravu na Posádkovom cvičisku Veľké Ozorovce, za riadenia starších zdravotníkov 21. zmpr a 23. mopr.

Vytvorené boli štyri trojčlenné zmiešané tímy a použitá bola kolesová zdravotnícka technika. Odborná príprava bola zameraná na prijímanie a spracovanie hlásenia MEDEVAC, ošetrenie raneného, vypísanie potrebnej zdravotnej dokumentácie až po prípravu raneného k odsunu na ROLE 2.

V ďalšej časti sa cvičiaci zamerali na vyprosťovanie raneného z budovy a z vozidla pomocou zdravotníckych pomôcok. Posledná časť, zameraná na vyhľadanie raneného v priestore, mala za cieľ zorientovať sa na mape a následne ošetriť a transportovať raneného na ROLE 1.

Počas odbornej prípravy si jednotlivé tímy vyskúšali nie len praktické zručnosti, ale aj rozhodovacie schopnosti.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: rtn. Bc Dušan Ivanko, 23. motorizovaný prápor Trebišov, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.