MENU

Kariérových kurzů na Univerzitě obrany

se účastní stovka důstojníků


Ve středu 5. září se v aule Univerzity obrany uskutečnilo slavnostní zahájení studia posluchačů 35. kurzu Generálního štábu a dvou cyklů kurzů pro vyšší důstojníky. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupce náčelníka Generálního štábu - inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián, ředitel odboru vzdělávací politiky Sekce státního tajemníka MO Vladimír Krška a představitelé vedení Univerzity obrany v čele s prorektorem UO pro rozvoj a internacionalizaci plukovníkem Luďkem Jedličkou.

Prorektor Jedlička v úvodním vystoupení zařadil zahájení kurzů do kontextu současné bezpečnostní situace ve světě a z něj vyplývajících požadavků na vzdělávání důstojnického sboru: „Kurz Generálního štábu musí připravit posluchače na zvládání neurčitostí a asymetrií, ale hlavně inspirovat a motivovat k potřebě dalšího sebevzdělávání a vlastního osobnostního rozvoje,“ konstatoval prorektor Jedlička. V tomto akademickém roce bylo do kariérových kurzů zařazeno celkem 101 důstojníků, kteří prošli náročným výběrem.

„Od vojáka, vyššího důstojníka naše společnost očekává nejen vlastenectví, odvahu, vysoký morální kredit, ale předpokládá se, že bude mít všeobecný rozhled, tvůrčí myšlení, schopnost rychle a správně se zorientovat v souvislostech dnešního světa,“ uvedl generálmajor Kocián. Ve druhé části vystoupení pak seznámil posluchače s prioritami výstavby AČR a nové Koncepce velení a řízení.

Garantem kariérových kurzů, které jsou realizovány v rámci programů celoživotního vzdělávání důstojníků Armády ČR, je Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany.

Sedmiměsíční Kurz Generálního štábu pro vybrané vyšší důstojníky k přípravě na významné funkce se stanovenou hodností plukovník nebo brigádní generál je zaměřen na strategické řízení, bezpečnostní a obrannou politiku, leadership a vojenské umění.

V pětiměsíčním prezenčním a desetiměsíčním kombinovaném Kurzu pro vyšší důstojníky se budou vzdělávat důstojníci v hodnosti od kapitána mající předpoklady pro zastávání velitelských a štábních funkcí se stanovenou hodností major a podplukovník.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Viktor Sliva, Ministerstvo obrany ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.