MENU

Vojenské zpravodajství u kulatého stolu

diskutovalo o aktivních zálohách


Česká pobočka sdružení AFCEA (Armed Forces Communications & Electronic Association) uspořádala ve středu 19. září diskuzní fórum, jehož tématem byly aktivní zálohy a jejich potenciál při zajišťování kybernetické obrany České republiky, kterou má na základě rozhodnutí vlády v gesci Vojenské zpravodajství. U kulatého stolu se kromě Vojenského zpravodajství sešli zástupci státních institucí, akademické sféry i komerčních společností.

Vojenské zpravodajství na jednání předneslo svou vizi o zavedení instituce Aktivních záloh pro jeho Národní centrum kybernetických operací (NCKO). Aktivní zálohy představují pro NCKO možnost, jak spolupracovat s kybernetickými experty z předních českých firem, aniž by se přímo stali příslušníky Vojenského zpravodajství. NCKO by tímto způsobem navíc získalo personální kapacity pro potencionální krizové situace.

Kybernetičtí experti by se jako aktivní záložáci Vojenského zpravodajství účastnili jednotlivých workshopů a cvičení, při kterých by byly simulovány scénáře kybernetických útoků, které mohou reálně nastat. Spolupráce s lidmi mimo NCKO by navíc mohla přinést nový úhel pohledu na danou problematiku.

Cílem je oboustranně prospěšná spolupráce
Podle ředitele Vojenského zpravodajství Jana Berouna je cílem nastavit spolupráci tak, aby byla oboustranně přínosná a prospěšná. Hlavním zájmem je získání a školení personálních kapacit pro potencionální krizové situace jako například napadení informačních systémů kritické infrastruktury. Zároveň ale Vojenské zpravodajství těmto lidem nabídne rozšíření odborných znalostí v oblasti kybernetiky a v případě zájmu také cvičení vojenského a zpravodajského charakteru.

„Cvičení se budou vypisovat tematicky a jejich škála bude poměrně široká. Kromě odborných workshopů v kybernetické oblasti, jsme zároveň pro zájemce schopni nabídnout například cvičení základních vojenských dovedností,“ uvedl ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun. „Cvičení chceme navíc koncipovat tak, abychom společnosti, u kterých příslušníci Aktivních záloh budou zaměstnáni, co nejméně omezovali a zatěžovali. Naopak chceme s těmi firmami spolupracovat a navazovat dobré vztahy,“ doplnil Jan Beroun.

Důležitá je osvěta i vzdělávací činnost
AFCEA provedla v období od června do září výzkumné šetření, ve kterém oslovila komerční společnosti působící v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), a dotazovala se na ochotu zapojit se do obrany státu. Z průzkumu vyplynulo, že většina firem, které se do šetření zapojily, jsou ochotné spolupracovat a podpořit Aktivní zálohy účastí svých zaměstnanců. Důležitým aspektem je přitom informovanost ICT pracovníků a společností o možnosti zapojení se do obrany státu. V tom ohledu hraje roli jak kvantita informací, tak i způsob, jakým jsou lidé působící v tomto oboru informováni.

Státní instituce i komerční subjekty se v současné době potýkají s nedostatkem personálních kapacit v oblasti ICT. Nástrojem pro rozšíření náborové základny může být dle diskutujících například osvětová a edukační činnost. AFCEA z tohoto důvodu organizuje již třetí ročník celostátní kybernetické soutěže, na jejíž organizaci se podílí i Národní centrum kybernetických operací.

Z diskuze si zástupci Vojenského zpravodajství odnesli mnoho podnětů pro rozvinutí své koncepce Aktivních záloh a v závěru poděkovali sdružení AFCEA za organizaci kulatého stolu na toto téma. Vojenské zpravodajství v současné době připravuje kritéria výběru a nastavuje parametry a podmínky pro založení svých Aktivních záloh.

Text: Vojenské zpravodajství, Ministerstvo obrany ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.