MENU

Výcvik ČBZ rpv Vzdušných síl OS SR

Dňa 8. 2. 2017 sa príslušníci roty podpory velenia veliteľstva vzdušných síl, čaty bojového zabezpečenia zúčastnili prvého z niekoľkých plánovaných taktických výcvikov zameraných na zvládnutie základných bojových a taktických zručností boja v zastavaných priestoroch - SQB pod vedením rtn. Mariána Kučeru a slob. Petra Šipulu.

Príslušníci čaty sa zameriavali nie len na zvládnutie konkrétnych situácii a individuálnych zručností, ale aj na precvičenie všeobecne platných postupov používaných v OS SR.

Prvý výcvik bol zameraný na presuny celkov a ozrejmenie si úloh jednotlivých členov týmu, družstva a čaty. Výcvik bol rozdelený na niekoľko etáp:

   1. teoretická príprava – v tejto etape sa za pomoci výkladu a následnej diskusie, overili vedomosti a skúsenosti jednotlivých členov týmu, aby riadiaci mali predstavu o úrovni vycvičenosti PrV
   2. pohyb medzi budovami – v tejto etape sa prebrali zásady presunu a zabezpečovanie jednotlivých bežných problémových situácií
   3. práca v budove – preverenie postupov

Prvý zo série výcvikov mal preveriť, úroveň vycvičenosti a hlavne ukázať riadiacim na čo sa konkrétne sústrediť pri riešení danej problematiky pri ďalších výcvikoch. Táto činnosť bude preverovaná pri rôznych cvičeniach a bude základným nosníkom prípravy členov čaty, na vedenie bojovej činnosti. Zároveň cieľom ďalších cvičení bude aj metodické zvládnutie samotnej prípravy a kvalitatívne zlepšenie samotnej práce jednotlivca v týme.

Celkovo môžeme zhodnotiť, že výcvik prebehol na vysokej profesionálnej úrovni.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.  

Text: slob. Peter Šipula
Foto: por. Peter Šujanský, Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Zvolen, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.