MENU

Prezident republiky propůjčil bojový prapor

Agentuře komunikačních a informačních systémů


Ve středu 3. října převzal při příležitosti Dne české státnosti v sále Domu armády Praha brigádní generál František Ridzák z rukou náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajora Jana Kašeho bojový prapor Agentury komunikačních a informačních systémů (AKIS). Rozkaz k jeho propůjčení podepsali prezident republiky Miloš Zeman a předseda vlády Andrej Babiš.

„Bojový prapor je symbolem vojenské cti a statečnosti,“ citoval před nastoupenými příslušníky AKIS ze základních řádů generálmajor Jan Kaše, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, který stál v polovině roku 2013 i v čele nově vytvořené Agentury komunikačních a informačních systémů.

Nejvyšší pocta
„Propůjčení bojového praporu je jednou z nevyšších poct, které se může vojenskému útvaru dostat. Dnes více než kdy dříve platí známé rčení, že bez spojení není velení. Současná Agentura komunikačních a informačních systémů navazuje na tradice 60. spojovací brigády, 34. základny komunikačních a informačních systémů, 101. spojovacího praporu a dalších útvarů našeho spojovacího vojska. Pevně proto věřím, že dnešní den je pro všechny příslušníky AKIS nejen připomenutím sounáležitosti s tradicemi AČR, ale i výzvou při plnění dalších úkolů,“ dodal generál Kaše.

Při slavnostní ceremonii převzal bojový prapor brigádní generál František Ridzák: „Převzetí bojového praporu je zavazující pro všechny příslušníky Agentury komunikačních a informačních systémů, jak pro vojáky z povolání, tak pro občanské zaměstnance nejen v obecném významu služby vlasti, ale zejména při konkrétním a kvalitním zabezpečení našich každodenních úkolů,“ zdůraznil ve svém proslovu generál Ridzák,ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů.

V AKISU pracuje 1300 vojáků
Agentura komunikačních a informačních systémů je dnes útvarem brigádního typu s řádově 1300 příslušníky, z nichž drtivou většinu tvoří právě vojáci z povolání. „Je nutné si uvědomit, že stále narůstá význam informačních technologií v rámci podpory a vedení vojenských operací i v rámci mírového života. Je nezbytné zabezpečit na bojišti i v zázemí přenos dat z různých zdrojů, zajistit funkčnost operačně taktických systémů velení, ale i všech ostatních resortních informačních a komunikačních systémů. Narůstá rovněž i význam kybernetické bezpečnosti. V oblasti informačních technologií tak stojíme před dalšími významnými modernizačními projekty jako je globální datová síť II., výstavba armádních datových center a zajištění výstavby schopností Federated Mission Networking vyplývajících z přihlášení České republiky do této alianční iniciativy,“ upřesnil perspektivy dalšího rozvoje AKIS generál Ridzák.

Čeští armádní spojaři si letos připomněli již 101. výročí své existence. První telegrafní rota totiž v rámci našich legií za 1. světové války vznikla v Rusku již 30. října 1917.


– AKIS je dnes přímo podřízeným vojenským zařízením Sekce podpory Ministerstva obrany, které odpovídá za rozvoj, provoz a prostřednictvím Centra CIRC i za bezpečnost vnitřních a vnějších komunikačních a informačních sítí resortu Ministerstva obrany.
– AKIS poskytuje i komunikační a informační podporu systémům velení a řízení při nasazení našich jednotek a úkolových uskupení do operací a jeden ze svých prvků konkrétně DCM, tedy Deployable Communication Module (nasaditelný komunikační modul) také trvale vyčleňuje do aliančních mezinárodních struktur pro zabezpečení spojení na strategické úrovni.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Jan Šulc, Oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.