MENU

Zasadanie riadiacej skupiny projektu TISA

Za účasti 2. zástupcu náčelníka Generálneho štábu – náčelníka štábu OS SR sa v dňoch 2. až 5. októbra 2018 v Ľvove (UKR) konalo zasadanie riadiacej skupiny projektu TISA.

Mnohonárodný projekt TISA je zameraný na riešenie krízových situácií v spojitosti s povodňami v povodí rieky Tisa. Súbežne so zasadaním riadiacej skupiny zasadala aj pracovná skupina mnohonárodného projektu TISA, ktorej účastníkmi boli príslušníci odboru bojovej podpory operácií / ŠbSP GŠ OS SR.

Jedným z kľúčových bodov zasadnutia bolo aj prerokovanie prístupovej iniciatívy Ozbrojených síl Rakúska do projektu Mnohonárodného ženijného práporu, ako i rozšírenie zmluvného územia projektu o povodie rieky Dunaj. Signatárske krajiny projektu TISA – Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina – uvítali túto iniciatívu a vyjadrili plnú podporu k začatiu prístupových jednaní s predstaviteľmi Ozbrojených síl Rakúska.

V rovnakom období bolo ako súčasť projektu organizované i cvičenie Blonde Avalanche 2018, na ktorom sa zúčastnili aj ženisti zo Ženijného práporu Sereď. Cieľom bolo preveriť a zosúladiť činnosť štábu Mnohonárodného ženijného práporu TISA v rámci plnenia úloh v operáciách domáceho krízového manažmentu, pri odstraňovaní následkov povodní v povodí rieky TISA. Spoločné cvičenie bolo 16. v poradí v histórii projektu a opäť prispelo k upevneniu interoperability pri nasadení v operáciách zameraných na odstraňovanie následkov živených pohrôm. Na záver cvičenia bol UKR partnerom organizovaný DVDay za účasti ZNGŠ zúčastnených krajín.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: OdBPO ŠbSP GŠ, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.