MENU

Výcvik v preprave po železnici

Dňa 9. októbra 2018 v súlade s plánom prípravy prCSS vo výcvikovom roku 2018 bol vykonaný praktický výcvik v preprave po železnici pre príslušníkov práporu.

Cieľom výcviku bolo precvičiť a upevniť získané vedomosti a návyky z predchádzajúceho výcviku v tejto oblasti. Riadiacim výcviku bol náčelník logistiky práporu CSS kapitán Matúš Hiščár a odbornou garantkou výcviku bola poručíčka Radka Basárová z Národného centra vojenskej dopravy v Bratislave.

V priestore železničnej stanice Šarišské Lúky bolo precvičené zabezpečenie ochrany a obrany síl a prostriedkov na železničnej stanici, povinnosti funkcionárov vojenského prevozu a celodennej zmeny vojenského prevozu, preberanie a odovzdávanie železničných vozňov a upevňovanie techniky. Súčasťou výcviku bola výstavba univerzálnej nakladacej oceľovej rampy UNOR, po jej ukončení bol realizovaný praktický výcvik vodičov a veliteľov vozidiel pri pohybe techniky na železničných vozňoch. Ciele výcviku boli splnené a výcvik bol hodnotený s výsledkom výborne.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii výcviku, náčelníkovi logistiky prCSS kapitánovi Matúšovi Hiščárovi a zamestnancom železničnej stanice Šarišské Lúky.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: npor. Martin Zajak, Prápor Combat Service Support Prešov /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.