Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Vojenskí hasiči VzS OS SR cvičili na Lešti

V dňoch 8. až 12. októbra 2018 sa uskutočnil súčinnostný výcvik vojenských hasičských jednotiek VzS OS SR v priestore CV Lešť, ktorého cieľom bolo prehlbovanie a zosúladenie odborných spôsobilostí príslušníkov Vojenskej hasičskej jednotky VzS OS SR (ďalej len VHJ pri vykonávaní špeciálnych činností počas záchranných prác. Cvičenia sa zúčastnili príslušníci hasičských jednotiek tk Sliač, dk Kuchyňa a vk Prešov.

Príslušníci VHJ si mali možnosť precvičiť postupy zásahu pri rôznych udalostiach. Hlavná časť výcviku bola venovaná zásahom pri leteckých nehodách. Postup pri leteckej nehode spočíva v čo najrýchlejšom príjazde na miesto nehody a agresívnom zásahu (Quick Attack) s využitím maximálneho výkonu technických zariadení vo vozidle.

Na základe bilaterálnej spolupráce sa výcviku zúčastnil v úlohe pozorovateľa pán Kennet Cross (inštruktor výcviku hasičov výcvikového centra Manston – Veľká Británia), ktorý sa zameral na hodnotenie činností príslušníkov VHJ pri hasení požiarov na leteckej technike postupom, ktorý si vybraní príslušníci VHJ osvojili počas výcviku v Manstone. Súčinnostný výcvik zahŕňal aj dve nočné cvičenia (nehody leteckej techniky), ktoré preverili schopnosti hasičov zasahovať v nočných podmienkach, kedy je zásah náročnejší.

Priebeh výcviku prišiel skontrolovať náčelník odboru logistiky plukovník Rastislav Kapa, ktorý zároveň vyslovil poďakovanie pánovi Crossovi za profesionálny prístup počas výcviku príslušníkov VHJ vo výcvikovom stredisku Manston (UK) a za odovzdanie skúseností počas výcviku v priestoroch CV Lešť. Plukovník Kapa poukázal na opodstatnenosť súčinnostných výcvikov z dôvodu modernizácie techniky VzS OS SR v súvislosti s postupnou obmenou leteckej techniky.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.