MENU

CLS kurzy zachraňují životy vojáků v boji

Poskytnout první pomoc v polních podmínkách, ošetřování raněných pod krycí palbou nebo třídění většího počtu raněných. To jsou jen některé činnosti CLS (Combat Life Saver) kurzů, které probíhají v české armádě již několik let. Dalším akreditovaným místem CLS kurzů je od letošního 1. července i odbor Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Líně.

V rámci odboru Letecké záchranné služby Armády České republiky vzniklo Výcvikové středisko zdravotnických záchranných činností pro mimořádné situace. „V první etapě jsme zde začali pořádat CLS kurzy primárně zaměřené na vojenský zdravotnický personál, kdy první čtrnáctidenní kurz pro osm účastníků už proběhnul, a v tomto týdnu ho v druhém běhu dokončuje dalších osm,“ říká plukovník gšt. Zdeněk Pašek, náčelník odboru Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Líně a dodává, že výhledově by chtěli poskytovat ucelený řetězec kurzů pro léčebně odsunový systém.

Ošetření raněných pod krycí palbou a příprava na transport
Cílem kurzu je naučit jeho účastníky poskytnout rozšířenou první pomoc v bojových podmínkách a ošetřit raněné pod krycí palbou nebo v takticky zajištěném prostředí. První týden probíhá teoretická část a v praktické části druhého týdne jsou pro frekventanty simulovány modelové situace, které mohou v rámci reálných konfliktů nastat. „Jedná se především o tepenné krvácení, průstřely hrudníku a neprůchodnost dýchacích cest,“ vyjmenovává hlavní typy zranění praporčík František Lukeš z odboru Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Líně a dodává: „Prioritou při záchraně života je zastavit masivní krvácení, zajistit dýchací cestu a dýchání, pokud se to nepodaří, člověk umírá.“

„Praktickou část kurzu se snažíme připravit velmi realisticky,“ pokračuje praporčík Lukeš a doplňuje: „Všechny simulované scénáře vycházejí ze skutečných situací a kontaktů, kterými naši vojáci prošli v zahraničních misích. Pro vytvoření reálného prostředí s odborem Letecké a záchranné služby proto spolupracují i vojáci 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce, kteří simulují bojovou jednotku.“

„Roli figurantů nám zase plní studenti Západočeské univerzity a náš proškolený personál v maskování dokáže vytvořit velmi realistická zranění, která jsou k nerozeznání od skutečných, a proto jednotlivé scénáře navozují atmosféru skutečného konfliktu,“ zdůraznil praporčík Lukeš, který působil u bojové jednotky v Žatci jako instruktor CLS a je účastníkem několika zahraničních misí.

Náročnost kurzu potvrzují samotní účastníci
Účastníci kurzu prochází simulacemi reálných konfliktů, kdy musí nejen ošetřit raněného, zastavit masivní krvácení, ale zároveň si musí osvojit postupy ve spolupráci s bojovou jednotkou, a také musí mít přehled o situaci na bojišti, kdy podléhají veliteli dané jednotky, do které jsou zařazeni.

„V rámci kurzu jsou ale účastníci přezkušováni například i z třídění raněných, kdy si musí určit prioritu odsunu, a musí prokázat, že jsou schopni aplikovat teoretické znalosti v psychicky náročných podmínkách,“ zdůrazňuje praporčík František Lukeš.

Vojáci CLS jsou součástí každé bojové jednotky. Jedná se o laiky, kteří se během CLS kurzu naučí, jak ošetřit zraněného spolubojovníka a poskytnout mu první pomoc. „Tato první pomoc je rozšířenější než u podobných kurzů v civilním sektoru a je nutné zdůraznit, že ty zkušenosti, které se v tomto kurzu získají, jsou využitelné pouze v bojových podmínkách a invazivní výkony nesmí tito absolventi používat v běžném civilním prostředí,“ podotýká plukovník gšt. Zdeněk Pašek a dodává, že tyto úkony může poskytnout pouze zdravotnický záchranář.

Že je kurz náročný, potvrzují i samotní účastníci. „Chápu ale, že je to nutné a nezbytné,“ říká jeden z nich. „Věřím ale, že takto získané zkušenosti využijeme u naší jednotky v rámci dalšího zdravotnického vzdělávání vojáků, ale zejména mohou přispět k výrazné eliminaci lidských ztrát při nasazení našich vojáků v zahraničních misích.“

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Jana Deckerová, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.