MENU

Vojáci z Přáslavic chránili obyvatele Vídně

Domestic Protector. Tak se jmenoval štábní výcvik, kterého se od 15. do 19. října v rakouském městě Weitra zúčastnili vojáci ze 73. tankového praporu Přáslavice. Cílem cvičení bylo prověřit schopnosti 3. pěší brigády rakouské armády při plnění specifických úkolů spojených s ochranou obyvatelstva v rakouské Vídni.

Jednalo se o první výcvik tohoto typu organizovaný rakouskou armádou. „Čeští vojáci získali nemalé zkušenosti s vedením specifických činností v urbanizované oblasti a tyto vědomosti a poznatky dále zúročí při plánování a vedení dalších operací odehrávajících se v městských aglomeracích,“ zhodnotil společný výcvik náčelník štábu 73. tankového praporu mjr. Petr Baránek.

Vojáci z Přáslavic při výcviku plnili roli řídícího štábu záložního praporu 3. pěší brigády. Měli řadu úkolů, při nichž využívali jednotek speciálních průzkumných skupin, pyrotechniků (jednotka EOD), příslušníků vojenské policie, specialistů na ochranu proti zbraním hromadného ničení (CRBN) a jednotek civilně-vojenské spolupráce (PSYOPS).

Konkrétně se jednalo o ochranu obyvatel před teroristickými útoky, reakce na demonstrace, patrolování na zemi i na vodních tocích, ozbrojené doprovody při přepravě nebezpečného materiálu, nepřetržité monitorování průmyslově nebezpečných objektů a prohledávací operace. Cílem cvičení bylo stabilizovat a co nejméně ovlivnit běžný život v silně zastavěné oblasti hlavního města Rakouska.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: por. Marcela Bušinová, důstojnice skupiny plánování štábu 73. tankového praporu, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.