MENU

Jmenování nových plukovníků Armády ČR

a udělení nejvyšších resortních vyznamenání


U příležitosti oslav vzniku samostatného československého státu se ve Slavnostní síni Národního památníku v Praze na Vítkově uskutečnilo jmenování příslušníků Armády České republiky do hodnosti plukovníka a udělení nejvyšších resortních vyznamenání. Mezi oceněné patřili hrdinové domácího a zahraničního odboje za druhé světové války a vojáci z povolání.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Aleš Opata, náměstkyně ministra obrany Kateřina Suchoňová, náměstek ministra obrany Jakub Landovský, ředitel Vojenského historického ústavu Praha plukovník gšt. Aleš Knížek a další hosté.

„Dnes chceme ocenit hlavně ty z vás, kteří přispívají k vynikající pověsti současné české armády doma i v zahraničí. Je to uznání práce, která pro nikoho z vás, vyznamenaných, nikdy nebyla jen pouhou rutinou a povinností, ale vždy něčím mnohem větším. Oceněni budou i hrdinové, kteří se uznání za svého života nedočkali a my tak učiníme alespoň nyní na tomto památném místě in memoriam,“ řekl ministr obrany Lubomír Metnar a dodal, že vyznamená i pět vojáků, kteří se zasloužili o záchranu lidských životů.

Významné a zavazující
Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata ve svém projevu připomněl, že oslavy významných svátků jsou již tradičně vhodnou příležitostí pro jmenování do nejvyšších vojenských hodností Armády České republiky. „Vy, kteří převezmete jmenovací dekrety, získáváte nejvyšší důstojnickou hodnost a spolu s ní i odpovědnost za další vývoj a směřování armády. Dosažení tohoto bodu vojenské kariéry je pro každého vojáka mimořádně významné a zavazující,“ konstatoval generál Opata. Vojáci totiž podle něj přebírají nejen další hvězdu na výložky, ale také více povinností.

Armáda České republiky tak má dvanáct nových plukovníků. Povýšena byla vedoucí oddělení komunikace s veřejností kanceláře Generálního štábu velení AČR Magdalena Dvořáková či hlavní psycholog Ministerstva obrany odboru operační psychologie Agentury vojenského zdravotnictví Helena Sováková.

Ministr obrany a náčelník Generálního štábu udělili čtyři Kříže obrany státu ministra obrany ČR in memoriam za výjimečné zásluhy o obranu republiky. Ocenění, náleželo Karlu Nejedlému, jenž byl vedoucím odbojové organizace Kapitán Nemo a také byl jednou z vůdčích postav československého domácího odboje, převzal vnuk František Šustr. Stejné vyznamenání náleželo i plukovníku Stanislavu Rejtharovi, který odešel do Velké Británie, kde vstoupil do RAF a byl zařazen ke 313. československé stíhací peruti. Ocenění převzala dcera Olga Bezděková.

Udělili záslužné kříže i medaile
Záslužný kříž ministra obrany ČR II. stupně za vynikající plnění služebních povinností byl udělen řediteli Sekce plánování schopností MO generálmajoru Jaromíru Alanovi, dále zástupci ředitele Agentury logistiky plukovníku gšt. Zdeňku Kolomému a předsedovi Ústřední vojenské lékařské komise odboru vojenského zdravotnictví Sekce podpory Ministerstva obrany plukovníku gšt. Richardu Krausovi.

Záslužný Kříž ministra obrany České republiky III. stupně byl udělen šestadvaceti osobám, mezi nimi byl například brigádní generál Petr Hromek, velitel Vzdušných sil AČR.

Medaili ministra obrany ČR za službu v zahraničí – III. stupně převzal armádní generál Petr Pavel, který od roku 2015 do roku 2018 působil jako předseda vojenského výboru NATO, a brigádní generál Radek Hasala, který působil jako vojenský asistent předsedy vojenského výboru a byl ředitelem kanceláře předsedy Vojenského výboru NATO.

Ministr Metnar udělil dále jedno Vyznamenání Zlaté lípy MO ČR, generál Opata předal šesti osobám Čestný odznak AČR Za zásluhy II. stupně a dvaceti osobám III. stupně.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Lucie Růžková, Ministerstvo obrany ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.