MENU

Stanový tábor pro tisíc pět set vojáků

nacvičujících Přehlídku 2018


Od poloviny října vojáci drilují pochod na slavnostní Přehlídku 2018. Denně mají v nohách více než pětadvacet kilometrů. Než však do posádky Bechyně dorazili, muselo pro ně být připravené nejen zázemí od stanového tábora až po velkokapacitní jídelnu, ale byla vystavěna i kopie Evropské ulice, včetně kruhového objezdu na Vítězném náměstí.

„S vlastní výstavbou logistického zázemí pro vojáky, kteří budou nacvičovat slavnostní přehlídku, jsme v posádce Bechyně začali už v srpnu letošního roku, kdy jsme začali navážet kontejnery a materiál,“ informuje náčelník logistiky 15. ženijního pluku major Bohumil Falát a dodává, že od 1. října pak začal u plochy bývalé letištní plochy v Bechyni vyrůstat nejen stanový tábor, včetně pochodové trasy na Evropské ulici, ale i tribuny, výstupy z metra, i kruhový objezd na Vítězném náměstí.

Připravit kompletní výstavbu logistického zabezpečení pro necelé dva tisíce osob na zhruba deset dní, to si vyžádá nejen plánování, ale i to, aby vše podle předem stanoveného plánu klaplo. Stanový tábor, odpočinková zóna, velkokapacitní jídelna nebo zařízení pro parkování techniky, to jsou jen některá logistické prvky, které museli logistici 15. ženijního pluku ve spolupráci s dalšími vojenskými útvary připravit.

„Ve vlastním stanovém táboře je sto deset stanů pro ubytování téměř patnácti set osob, v odpočinkové zóně je třináct stanů a 4 haly,“ vysvětluje major Falát. „Vybudovali jsme i hygienické zázemí, které je složeno z osmi sociálních kontejnerů a tří stanů pro sprchování.“

Další nezbytností bylo vybudování velkokapacitní jídelny, která vznikla z bývalé budovy „padáčkárny”, která slouží k hromadnému odbavení zhruba pěti set padesáti osob a denně tu kuchaři vydají dva tisíce tři sta jídel.

Na logistickém zabezpečení se podílelo několik útvarů české armády
Do přípravy se kromě 151. ženijního praporu Bechyně a 153. ženijního praporu Olomouc 15. ženijního pluku zapojily také 14. pluk logistické podpory Pardubice a 13. dělostřelecký pluk Jince.

„Kromě těchto útvarů se dále do přípravy zázemí pro vojáky a další účastníky přehlídky zapojila také Agentura vojenského zdravotnictví a na zabezpečení dále participovaly hospodářské čety, kuchaři pro ubytovací skupinu, revizní technici, řidiči a další zabezpečovací personál,“ konstatuje major Bohumil Falát a dodává, že stanový tábor v posádce Bechyně bude fungovat až do pátku 26. října, kdy vojáci odjedou na slavnostní Přehlídku 2018 do Prahy. Potom bude probíhat likvidace kompletního logistického zázemí, a to bude probíhat po celý následující týden.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Jana Deckerová, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.