MENU

Náčelník generálneho štábu na rokovaní

Vojenského výboru EÚ v Bruseli


Generálporučík Zmeko sa v dňoch 24. a 25. októbra 2018 v Bruseli zúčastnil na pravidelnom rokovaní Vojenského výboru EÚ.

Témou agendy prvého dňa bola informácia o príprave mimorozpočtového fondu EPF (European Peace Facility), určeného na podporu aktivít Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SBOP) v období 2021 – 2027, ako aj prebiehajúce operácie (ALTHEA, SOPHIA, ATALANTA) a výcvikové misie v Mali, Stredoafrickej republike a Somálsku. V tejto časti rokovania NGŠ OS SR deklaroval všeobecnú podporu SR cieľom SBOP a pripravenosť SR k napĺňaniu exekutívneho mandátu operácie ALTHEA: „SR podporuje exekutívny mandát operácie ALTHEA a naďalej bude participovať na jeho plnení v zmysle našich záväzkov. OS SR vykonajú v roku 2019 transformáciu nášho príspevku v rámci mandátu a posilnia spravodajské spôsobilosti operácie ALTHEA.“

V rámci rokovacieho dňa sa NGŠ OS SR stretol s predsedom EUMC gen. Kostarakosom, poďakoval mu za doterajšiu spoluprácu a odovzdal mu oficiálne ocenenie za rozvoj a posilnenie vzájomných vzťahov medzi EUMC a OS SR.

Vo štvrtok 25. októbra predseda Vojenského výboru NATO gen. Peach a zástupca najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe gen. Everard prezentovali spoluprácu medzi EÚ a NATO. Zhodli sa na tom, že cvičenia, spolupráca v misiách, boj proti hybridným hrozbám, ale najmä vojenská mobilita predstavujú hlavné oblasti spolupráce medzi oboma organizáciami. V tejto časti NGŠ OS SR svojím vystúpením v diskusii zdôraznil dôležitosť spolupráce v oblastiach vojenskej mobility, obranného plánovania, vzájomnej spolupráce v boji proti terorizmu a kybernetickým útokom a odporučil intenzívnejší dialóg v rámci týchto iniciatív.

Na rokovaní vystúpila aj HR/VP F. Mogherini, ktorá náčelníkov generálnych štábov informovala o implementácii Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. K téme partnerstiev EÚ vystúpili náčelník generálneho štábu Srbska a zástupca ministra obrany Vietnamu, ktorí prezentovali skúsenosti z mierových operácií.

V druhej polovici rokovacieho dňa boli prezentované témy rozvoja vojenských spôsobilostí – Koordinovaný medziročný prehľad o obrane (CARD) a stav prípravy druhej vlny projektov Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO). V tejto časti NGŠ OS SR vyjadril podporu rozvoja tejto iniciatívy a zdôraznil nutnosť zváženia prijímaných rozhodnutí s cieľom zabezpečiť efektivitu a flexibilitu v kontexte splnenia očakávanej úrovne ambícií.

V záverečnej časti rokovania náčelníci generálnych štábov diskutovali o výstavbe veliacich štruktúr EÚ a o aktuálnej situácii v oblasti migrácie. Predseda EUMC ukončil rokovanie symbolickým odovzdaním funkcie gen. Claudiovi Grazianovi, ktorý sa dňom 6. novembra 2018 stane novým predsedom EUMC.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Úrad vojenského predstaviteľa Stálej delegácie Slovenskej republiky pri NATO

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.