MENU

Rokovanie pracovnej skupiny

NATO Physical Protection Panel


V dňoch 5. až 11. novembra 2018 v priestoroch Generálneho štábu a Ministerstva obrany prebieha rokovanie pracovnej skupiny NATO Physical Protection Panel (ďalej len PPP), ktoré organizujú príslušníci Odboru bojovej podpory operácií, Štábu strategického plánovania GŠ OS SR. Na rokovaní sa zúčastňuje 27 delegátov zo 16 krajín a Centra výnimočnosti JCBRN Defence COE Vyškov.

PPP je jednou zo siedmych pracovných skupín – panelov NATO, v odbornosti radiačná, chemická a biologická ochrana, ktorá je zodpovedná za stanovovanie operačných charakteristík a požiadaviek, testovacích kritérií a technických špecifikácií, ktoré vedú k rozvoju techník a procedúr v oblasti štandardizácie fyzickej ochrany osôb v prostredí radiačnej, chemickej a biologickej kontaminácie. Slovenská republika je prostredníctvom svojho delegáta v tejto skupine správcom štandardizačného dokumentu STANAG 2515 – Kolektívna ochrana v RCHB prostredí.

Počas týždňa bude práca panela zameraná hlavne na tvorbu nových štandardov napríklad na prostriedky individuálnej ochrany pre lietajúci personál, izolačný box pre prevoz biologicky kontaminovaných osôb a revíziu existujúcich dokumentov, ktoré určujú smerovanie rozvoja spôsobilostí rchbo.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: kpt. Glinda
Foto: OdBPO ŠbSP GŠ, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.