MENU

Dělostřelečtí návodčí absolvovali kurz

pro specialisty dělostřeleckého průzkumu


Dělostřelečtí návodčí absolvovali nástavbový kurz pro specialisty dělostřeleckého průzkumu – dělostřelecké návodčí (Joint Fires Observer – JFO), který pro ně od letošního roku pořádá úsek přípravy dělostřelectva Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov.

Na základě odhadů spojeneckých vojsk totiž nepřítel v asymetrickém konfliktu utrpí přibližně deset procent ztrát pěchotními zbraněmi, třicet procent dělostřeleckou palbou a šedesát procent leteckými zbraněmi. Jediný předsunutý letecký návodčí je přitom schopen navádět leteckou i dělostřeleckou munici současně tak, aby neohrozil vlastní jednotky a působil nepříteli fatální škody.

Navádění paleb
„Absolventi kurzu JFO jsou vycvičeni ve vyžadování a navádění paleb dělostřelectva a k poskytování včasných a přesných informací o cíli na přímou leteckou podporu (Close Air Support – CAS) leteckým návodčím, nebo případně přímo leteckému prostředku, pokud je k tomu autorizován leteckým návodčím,“ říká kapitán Michal Šustr, JFO-manager z úseku přípravy dělostřelectva VeV-VA Vyškov. „Získaný certifikát znamená, že úspěšný absolvent splnil program kurzu a minimální požadavky pro svou certifikaci.“

Cílem kurzu není nahrazovat práci leteckých návodčích. „V našem případě jde pouze o navýšení schopností dělostřeleckých návodčích, a to tak, aby byli schopni zprostředkovat popis cíle pro potřeby předsunutých leteckých návodčích (JTAC) nebo přímo pilota leteckého prostředku při plánování a provádění procedur přímé letecké podpory,“ zdůrazňuje podplukovník Marcel Křenek, programový manažer JFO z Velitelství pozemních sil AČR a dodává, že k tomuto trendu, který plyne z potřeby přesného působení na cíle protivníka v soudobém válčišti, přistupuje stále více států NATO.

Kurz je koncipován jako třítýdenní intenzivní blok, kde jedna třetina je vyhrazena teorii a následujících čtrnáct dnů jsou jeho účastníci vrženi přímo do praxe a působí v terénu. „První teoretické simulace probíhají v klidu na učebně, postupně se jednotlivé situace nabalují a instruktor, který má přidělenou funkci velitele manévrové jednotky, komunikuje s účastníkem kurzu tak, jak při ostré akci,“ vysvětluje praporčík Stanislav Duchovný, JFO-instruktor, který absolvoval zahraniční kurz JFO jako jeden z prvních v české armádě.

Okamžitá reakce na požadavky
„V roli velitele požaduji podrobnější informace o nepřátelských pozicích a na tyto požadavky musí účastník kurzu okamžitě reagovat a poskytnout mi co nejpřesnější data. Vše probíhá v angličtině, protože tito JFO jsou zároveň připravováni i na svá působení v zahraničních misích a musí umět komunikovat i s ostatními příslušníky Aliance.“

Do této doby byli dělostřelečtí návodčí trénováni pouze k navádění vyžadování a opravování paleb pozemního dělostřelectva. Po absolvování kurzu JFO navýší své schopnosti a budou moci působit i v navádění blízké letecké podpory ve prospěch pozemních jednotek. Cílem práce JFO není nahradit práci předsunutých leteckých návodčích (JTAC) v poli, ale působit při podpoře navedení leteckých prostředků na cíl, kdy JTAC není schopen pozorovat cíl.

Na další snímky a video se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Jana Deckerová, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.