MENU

Posledná zdokonaľovacia príprava v tomto roku

V súlade s plánovacími dokumentmi Veliteľstva 2. mechanizovanej brigády (2. mb) vykonali jej príslušníci celkovo dve zdokonaľovacie prípravy v tomto výcvikovom roku, ktorý je rozdelený do štyroch výcvikových období.

V poslednom, štvrtom výcvikovom období výcvikového roka 2018 vyvrcholila 16. novembra v priestoroch Posádkového cvičiska a strelnice Ruská Nová Ves v poradí posledná tohtoročná zdokonaľovacia príprava. Cieľom riadiaceho zdokonaľovacej prípravy majora Martina Ocilku, náčelníka oddelenia operačného plánovania, bolo zdokonaliť všetkých príslušníkov veliteľstva 2. mb pri plnení cvičenia zo samopalu (Sa vz. 58) a pištole (Pi vz. CZ P-09 LUGER) v zmysle predpisu Vševojsk-4-2 a z vybraných základných bojových zručností vojaka podľa SPJ-3-7/Vševojsk.

Celkovo 29 cvičiacich plnilo počas 5 výcvikových hodín učebné otázky zo streleckej prípravy (streľba z miesta na miznúce a pohyblivé ciele z Sa vz. 58 a na pevné ciele z Pi vz. CZ P-09 Luger, strelecké nácviky – manipulácia so zbraňou (Weapon handling), cv. 1 hádzanie ručných granátov z miesta) a ženijnej prípravy (zhotovenie časového roznecovača). V neposlednom rade boli cvičiaci preskúšaní formou testu z vybraných základných bojových zručností, ktoré musí zvládnuť každý profesionálny vojak Ozbrojených síl SR. „Stanovený cieľ, preveriť jednotlivca z jeho primárnej a sekundárnej zbrane, bol splnený. Pevne verím, že dnešný deň bol spríjemnením pre každého z nás a obohatením do ďalšieho obdobia,“ povedal v závere výcvikového dňa riadiaci zamestnania.

Jedným z dôležitých faktorov, ktorý vplýva na úroveň celkovej pripravenosti profesionálnych vojakov 2. mb, je práve ich fyzická pripravenosť. Na dosiahnutie splnenia kritérií z fyzickej pripravenosti sa kladie vysoký dôraz v rámci celej druhej brigády, ako aj v celých Ozbrojených silách SR. Krátkodobá intenzívna záťaž v poľnej ústroji, so zbraňou, schopnosť evakuácie raneného z bojovej techniky, obmedzeného priestoru či prenesenie raneného, to všetko zvyšuje psychickú odolnosť každého vojaka, ktorú vojaci počas 11 hodín (strelecká, taktická, ženijná, spojovacia, jazyková, telesná, a zdravotnícka príprava, vojenská topografia, radiačná, chemická a biologická ochrana) v rámci zdokonaľovacích príprav v tomto výcvikovom roku dosiahli.

Text a foto: npor. Mgr. Ing. Dominika Vojtašková, 2. mechanizovaná brigáda Prešov /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.