MENU

Medzinárodné cvičenie Joint Cooperation 2018

V dňoch 6. – 16. novembra 2018 pôsobilo 11 vybraných príslušníkov Strediska CIMIC a PSYOPS Martin pod velením kapitánky Denisy Haasovej z Veliteľstva pozemných síl OS SR na medzinárodnom cvičení Joint Cooperation 2018 v nemeckom Nienburgu.

Už tretí krát mali slovenskí odborníci Civilno-vojenskej spolupráce (ďalej len CIMIC) možnosť zúčastniť sa cvičenia a zdokonaľovať si tak svoje zručnosti a nadobudnuté vedomosti v prítomnosti príslušníkov CIMIC z 21 krajín sveta, pod odborným dohľadom hodnotiteľov zo CIMIC Centra výnimočnosti (CIMIC Centre of Excellence), sídliacom v holandskom Haagu.

Cvičenie Joint Cooperation 2018 bolo zamerané na vykonávanie styčnej činnosti, stretnutí s reálnymi aktérmi v priestore pôsobenia nasadených CIMIC jednotiek s využitím tlmočníkov, ďalej na zvládnutie systému hlásení a hodnotenie priestoru. Informačný tok bol počas cvičenia vedený v systéme „CIMIC Information Management Database,“ ktorý je v nemeckom CIMIC Centre neustále vyvíjaný tak, aby bol zrozumiteľný a použiteľný v CIMIC komunite po celom svete. Napriek tomu, že OS SR nedeklarujú spôsobilosti vytvorenia CIMIC Centra a vytvorenia Projektových tímov, naši „Cimikári“ mali možnosť sa začleniť aj do týchto prvkov.

V rámci cvičenia bol pripravený aj deň pre návštevníkov – tzv. DV Day (z anglického Distinguished Visitors Day), na ktorom sa za OS SR zúčastnili zastupujúci náčelník oddelenia CIMIC a PSYOPS Veliteľstva pozemných síl OS SR major Branislav Krajčík a veliteľ Strediska CIMIC a PSYOPS major Matúš Šostronek. V záverečnej časti DV Day sa konalo slávnostné podpísanie „Letter of Intent“ (Predbežná dohoda o spolupráci) medzi plukovníkom Joachimom Millerom a majorom Branislavom Krajčíkom, ktorý bol ministrom obrany SR poverený k podpísaniu uvedeného dokumentu. Predbežná dohoda o spolupráci reprezentuje snahu a ochotu oboch strán rozvíjať vzájomnú spoluprácu a partnerstvo v oblastiach odborných konferencií, spoločných cvičení, znalostí, skúseností a iných aktivít v oblasti CIMIC.

Vďaka skutočnosti, že cvičenie Joint Cooperation 2018 bolo pripravené na vynikajúcej úrovni a prebiehalo v podmienkach, ktoré sa vo vysokej miere približovali k reálnemu nasadeniu odborníkov CIMIC, predstavovalo cennú výcvikovú príležitosť pre príslušníkov OS SR.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: kpt. Mgr. Ľudmila Činčárová
Foto: CIMIC Centrum Bundeswehr via Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.