Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Kurz operačného plánovania

(Battle Staff NCO Course)


Pod záštitou hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša a veliaceho poddôstojníka Národnej Gardy štátu Indiana CSM Jamesa R. Gordona sa v termíne od 2. do 20. novembra 2018 uskutočnil v priestoroch Poddôstojníckej akadémie v Martine v poradí tretí Kurz operačného plánovania (Battle Staff NCO Course). Tento jedinečný kurz je výsledkom dlhoročnej spolupráce poddôstojníkých uborov OS SR a Národnej Gardy Indiana. Kurz bol riadený inštruktormi z Národnej gardy z Indiany (USA).

Cieľom kurzu bolo poskytnúť účastníkom základné informácie o plánovacom a rozhodovacom procese, operačnom prostredí počas plánovania a vedenia operácie a prakticky precvičiť prácu štábu so zameraním na úlohy štábnych poddôstojníkov na operačnom stupni. V rámci kurzu bolo vykonané cvičenie Valley Thunder, kde frekventanti kurzu pôsobili ako príslušníci štábu práporu.

Tohtoročný kurz bol výnimočný tým, že mal po prvý krát medzinárodnú účasť. Rokovania hlavného poddôstojníka OS SR na medzinárodnom fóre a zvýšená spolupráca medzi hlavnými poddôstojníkmi krajín stredoeurópskeho regiónu, hlavne krajín V4 a Adriatic 5 priniesli ovocie v podobe medzinárodných účastníkov kurzu.

Kurzu sa zúčastnili okrem 15 profesionálnych vojakov z OS SR aj 2 poddôstojníci, ktorí reprezentovali ozbrojené sily Slovinskej republiky a 1 práporčík Armády Českej republiky. Medzinárodnou účasťou kurz zvýšil svoj kredit a začal napĺňať ambície etablovať v medzinárodnom programe výcviku a vzdelávania.

Druhým špecifikom tohtoročného kurzu bola účasť 5 dôstojníkov OS SR v hodnostiach poručík, nadporučík. Len 27. septembra 2018 schválil najvyšší veliteľ spojeneckých vojsk v Európe generál Curtis M. Scaparrotti Smernicu ACO (Allied Command Operation) č.75-15 o programe profesionálneho rozvoja vyšších poddôstojníkov a nižších dôstojníkov. Poddôstojnícky zbor OS SR týmto spôsobom ukázal ostatným krajinám NATO možnosť ako túto smernicu zaviesť do praxe.

Zámerom hlavného poddôstojníka OS SR do budúcnosti je pripraviť kurz operačného plánovania riadený slovenskými inštruktormi za asistencie poradcov z Národnej Gardy Indiana, ktorý bude ponúknutý v rámci programu vzdelávania a výcviku pre krajiny V4 a Adriatic 5.

Ambíciou je časom ponúknuť tento kurz v rámci projektu ACT JET (Allied Command Transformation – Joint Education and Training) pre všetky krajiny NATO a PfP.

Dňa 20. 11. 2018 bolo vykonané slávnostné vyradenie kurzu operačného plánovania. Za účasti veliteľa 2. mechanizovanej brigády brigádneho generála Martina Stoklasu, hlavného poddôstojníka ozbrojených síl Slovinskej republiky CSM Igora Tomašiča, veliaceho poddôstojníka Školy NATO Oberammergau štábneho nadrotmajstra Miroslava Dulaja a ďalších pozvaných hostí si absolventi kurzu z rúk hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša a veliaceho poddôstojníka Národnej gardy štátu Indiana CSM Jamesa R. Gordona prevzali certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu.

Hostia vo svojich príhovoroch zdôraznili dôležitosť práce poddôstojníkov pri plánovaní a riadení vojenských operácií, ich kooperáciu s dôstojníkmi. Zároveň vyzdvihli spoluprácu OS SR s Národnou gardou štátu Indiana v rámci rozvoja spôsobilostí v oblasti vzdelávania a výcviku mužstva a poddôstojníkov. Úspešným absolventom želáme veľa pracovných úspechov v ďalšej kariére.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: nrtm. Kucaj /r
Foto:
Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.