MENU

Hlavný poddôstojník Ozbrojených síl SR

na medzinárodnom týždni v Maďarsku


Hlavný poddôstojník ozbrojených síl Slovenskej republiky na medzinárodnom týždni v rámci kurzu štábnych nadrotmajstrov obranných síl Maďarska Na pozvanie Náčelníka generálneho štábu obranných síl Maďarska a hlavného poddôstojníka obranných síl Maďarska štábneho nadrotmajstra Istvána Kristona sa v dňoch 12. - 16. novembra 2018 zúčastnil Hlavný poddôstojník ozbrojených síl Slovenskej republiky štábny nadrotmajster Vladimír Beluš medzinárodného týždňa v rámci kurzu štábnych nadrotmajstrov obranných síl Maďarska v Konferenčnom a tréningovom centre obranných síl Maďarska, Balatónakarattya.

Konferencie sa zúčastnili hlavný poddôstojník Armády ČR štábny praporčík Petr Seifert, ozbrojených síl Chorvátska CSM Mario Mateljič, ozbrojených síl Slovinska CSM Igor Tomasič, ozbrojených síl Litvy CSM Dainius SNARSKIS ako aj hlavní poddôstojníci operačných veliteľstiev NATO Veliteľstva pre transformácie Spojeneckých Síl NATO (ACT) CSM Tibor Bogdán, Operačného veliteľstva Spojeneckých síl v Európe (ACO) CSM Davor Petek, veliaci poddôstojník Školy NATO v Oberammergau štnrtm. Miroslav Dulaj, hlavní poddôstojníci veliteľstiev vojsk USA v Európe (EUCOM) FLTCM Crispian Addington, v Afrike (AFRICOM) CCMSgt. Ramon Colon-Lopez ako aj veliteľ NCO Leadership CoE CSM Jimmy Sellers či veliaci poddôstojník Národnej gardy Ohio (partnerskej krajiny Maďarska) vzdušného komponentu CSM Thomas A. Jones a iní.

Ako hosťujúci lektori mali svoje prednášky aj veliteľ Veliteľstva spoločných síl Maďarska genmjr. Zoltán Mihócza veliteľ poddôstojníckej akadémie brig. gen. Tibor Bozó, zástupca veliteľa NG Ohio genmjr. John C. Harris Jr..

Cieľom medzinárodného týždňa v kurze štábnych nadrotmajstrov, bolo priblížiť budúcim veliacim poddôstojníkom na vyšších stupňoch velenia úlohu a postavenie veliaceho poddôstojníka v rámci aliancie.

Jednotliví hlavní poddôstojníci krajín NATO a operačných veliteľstiev vo svojich prednáškach vysvetľovali postavenie poddôstojníkov v rámci ozbrojených síl svojich krajín ale aj v rámci celej aliancie. Tematiky boli zamerané na rozvíjajúcu sa úlohu poddôstojníkov v 21. storočí a rozvoj poddôstojníckeho zboru, zdieľanie skúseností a budúcu spoluprácu poddôstojníkov v rámci krajín NATO so zameraním sa na stredoeurópsky región a spoluprácu v rámci krajín V4 a Adriatic 5.

V priebehu prednášok sa účastníci oboznámili so štruktúrou jednotlivých zložiek ozbrojených síl krajín NATO, hodnostnou štruktúrou, systémom výcviku a vzdelávania mužstva a poddôstojníkov v ich podmienkach.

Účasť na medzinárodnom týždni v rámci kurzu štábnych nadrotmajstrov využil št.nrtm. Beluš na bilaterálne rokovania s najvyššími predstaviteľmi poddôstojníckych zborov krajín NATO.

Nosnými témami rokovaní hlavného poddôstojníka OS SR počas medzinárodného týždňa boli vzájomná výmena skúseností a posúdenie možnosti spolupráce pri realizácii možných spoločných projektov v oblasti výcviku.

Rokovania sa okrem rozvoja poddôstojníckeho zboru v oblastiach výcviku a vzdelávania a ich zjednotenia zaoberalo aj témami výmeny inštruktorov či študentov v jednotlivých kurzoch.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: sek HPoD, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.