MENU

Elitný 5. pluk podstupuje certifikáciu

pre Sily veľmi rýchlej reakcie NATO


V pondelok 26. novembra sa začal proces evaluácie – certifikácie – Úlohového zoskupenia Síl pre špeciálne operácie 5. pluku špeciálneho určenia (SOLTG – Special Operation Land Task Group) pre jednotky Síl veľmi rýchlej reakcie (VJTF – Very High Readiness Joint Task Force) pre rok 2020. Účelom národnej certifikácie SOLTG je deklarovanie jednotky pre potreby NATO Responce Forces (NRF – reakčné sily NATO) v súlade s Cieľmi spôsobilostí 2017.

Súčasťou evaluácie bude certifikačné cvičenie Samson 2018. To je naprojektované ako príležitosť pre preverenie schopností plánovania špeciálnych operácií na taktickej úrovni v rozsahu plného spektra špeciálnych operácií, no i preverenie systému velenia a riadenia zoskupenia špeciálnych síl v čase realizácie špeciálnych operácií. Zásadnou je i previerka konceptu komunikačných a informačných systémov nasadených prvkov v priestore operácie.

Cvičenie Samson 2018 bude prebiehať v súbehu s cvičením poľských konvenčných síl nazvaným Anaconda 2018. Pod velením spoločného operačného veliteľstva tam prebieha aj cvičenie partnerských poľských špeciálnych síl. Parciálne časti týchto cvičení sa tak v istých momentoch prelínajú a nadväzujú na seba.

Proces certifikácie, organizovaný v súčinnosti s Odborom Síl špeciálneho určenia Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a ďalšími zložkami ozbrojených síl prevažne v Žiline a okolí, je pod kontinuálnym dohľadom komisie a vyvrcholí 4. decembra v Centre výcviku Lešť.

Na certifikácii s účasťou pozorovateľov z Veliteľstva špeciálnych síl NATO (NSHQ – NATO Special Operations Headquarters) dislokovaného v Belgicku participujú slovenské vzdušné sily, Úrad hlavného lekára a Vojenská polícia.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: kpt. Mário Pažický, 5. pluk špeciálneho určenia Žilina, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.