MENU

Tretí týždeň výcviku „Modrých baretov“ pokračuje

Tretí týždeň výcviku príslušníkov na vyslanie do operácie UNFICYP sa presunul do priestoru posádkového cvičiska Kolíňanský vrch. Počas tohto týždňa sa prakticky precvičovali teoretické znalosti nadobudnuté za predchádzajúce dva týždne.

Hlavný dôraz výcviku bol nasmerovaný na hliadkovanie v priestore zodpovednosti. Skúsení inštruktori sa snažili čo najlepšie nasimulovať a priblížiť jednotlivé incidenty, s ktorými sa môžu patrolovacie tímy počas svojho pôsobenia reálne stretnúť v priestoroch operácie. Cvičiaci rozdelení do dvoch tímov, ALPHA a BRAVO, v priestore cvičiska vykonávali hliadkovanie piatich pozícií reprezentujúcich opozičné sily Severu a Juhu so zámerom zabezpečiť ich monitorovanie a v prípade výskytu incidentov ich riešenie v súlade s mandátom vojenskej operácie. Väčšia časť ženijnej čaty sa presunula do Taktického krídla generálmajora Otta Smika Sliač, kde bol jej výcvik zameraný na obsluhu a prevádzku špeciálnych ženijných strojov. Druhá časť ženistov vykonávala budovacie práce pre bezproblémový priebeh odborného výcviku a rovnako sa realizovali aj pri stavbe poľných stanov, ktoré budú využívané pre potreby taktického cvičenia. Potrebné prostriedky, vytvorenie plánu spojenia a bezchybnú rádiokomunikáciu medzi jednotkami zabezpečili spojári.

Počas takýchto cvičení sa okrem rýchlosti nasadenia dôraz kladie aj na schopnosť zabezpečiť mier a udržať stabilitu s ukážkou použitia čo najmenšej sily. Zvládnutie neovládateľného davu „Crowd Control“, ktorý môže byť čiastočne ozbrojený, si vyžaduje znalosť povelových techník v anglickom jazyku, na ktoré musia všetci príslušníci nasadenej medzinárodnej jednotky pri vzniku napätia počas demonštrácií vedieť nielen okamžite, ale aj správne reagovať. Jednou zo základných zručností vojakov pôsobiacich v operácii UNFICYP je aj schopnosť viesť motorové vozidlo podľa cyperských pravidiel cestnej premávky, ako je jazda v ľavom jazdnom pruhu. Preto boli cvičiaci profesionáli preskúšaní pod dozorom inštruktorov aj z pravidiel cestnej premávky a z vodičských zručností v priestoroch posádkového cvičiska. Jednou z ďalších preverovaných oblastí bola topografia a zdravotnícka príprava, kde si jednotlivci vyskúšali vyslobodenie zraneného z motorového vozidla a prakticky precvičili základy poskytnutia prvej pomoci. Súbežne s prebiehajúcim výcvikom absolvuje jednotka aj povinné očkovanie, ktoré je nevyhnutnou podmienkou pred vycestovaním do priestoru operácie.

Nadobudnuté teoretické a praktické zručnosti využijú príslušníci počas záverečného taktického cvičenia v dňoch 27. a 28. novembra 2018. Bude vyvrcholením celého výcvikového úsilia, počas ktorého bude komplexne preverený každý profesionálny vojak a zároveň sa ukáže pripravenosť rotácie plniť úlohy v priestore zodpovednosti Sektora 4, ako aj na veliteľstve v Nikózii.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Protilietadlová raketová brigáda Nitra, Ozbrojené sily SR /r
Foto: rtm. Igor Boško

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.