MENU

Príslušníci USAFE opäť na Sliači

V dňoch 20. – 24. februára 2017 sa v priestoroch Taktického krídla Sliač uskutočnila zahraničná návšteva odborníkov U.S. Air Forces in Europe (USAFE) spojená so školením personálu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) v oblasti nakladania a vykladania materiálu pri spoločných operáciách. Súčasťou školenia bolo aj nacvičenie pomoci pri vytvorení - známe ako tzv. kombinované vzdušné operácie v mieste určenia (Combined Air Terminal Operations - CATO).

Vedúci slovenskej delegácie kapitán Matej Juhás hodnotil školenie nasledovne: „Ciele očakávané od školenia personálu OS SR v oblasti nakladania a vykladania materiálu pri spoločných operáciách CATO 2017 boli splnené. Participujúcim profesionálnym vojakom OS SR bola objasnená problematika používania leteckých paliet 463L a možné spôsoby naloženia a rozmerové obmedzenia pre C-5 Galaxy, C-17 Globemaster III, C-130 Hercules, C-130J Super Hercules a C-27J Spartan.

Školenie sa rovnako týkalo správnosti použitia upevňovacích prostriedkov ako sú siete, popruhy a reťaze a prepravy nebezpečného materiálu. Príslušníci taktického krídla sa tiež oboznámili s požiadavkami kladenými na prípravu a označenie vozidiel (kolesových aj pásových) a rovnako im bolo upresnené správne označovanie paliet a nevyhnutná dokumentácia pre zabezpečenie nákladu a následnej leteckej prepravy. Nakoniec boli vykonané praktické odborné ukážky výstavby palety 463L, možnosti rozloženia a upevnenia materiálu na palete a príprava vozidiel pred leteckou prepravou.“

Okrem stanovených cieľov zamestnania bola medzi príslušníkmi Národného centra vojenskej dopravy (NCVD) a príslušníkmi 435th Mobile Aerial Port nadviazaná súčinnosť v oblasti technických požiadaviek a zabezpečenia Reception, Staging and Onward Movement (RSOM). Zo strany amerického partnera bola odporučená technika pre výstavbu jednotiek RSOM na území SR.

Vyslaní príslušníci 435th Mobile Aerial Port, ale aj príslušníci Taktického krídla Sliač prejavili vysokú profesionalitu, flexibilitu a podporu pri riešení otázok RSOM v podmienkach OS SR.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Taktické krídlo Otta Smika Sliač, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.