Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Cvičení Coverex 2018 na Libavé

Studenti sbírali první bojové zkušenosti


Dnes skončil dvoutýdenní komplexní polní výcvik 73. tankového praporu Coverex 2018 ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Do cvičení se zapojilo celkem 453 cvičících. Šlo o jednotku aktivní zálohy 73. takového praporu, studenty 2. ročníku Univerzity obrany v Brně, žáky a studenty 4. ročníku Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové a minometnou četu 71. mechanizovaného praporu. Cílem výcviku byla mimo jiné certifikace 2. úkolového uskupení, které má v polovině ledna 2019 odjet na misi eFP do Lotyšska.

V prvním týdnu cvičení se jednotka 2. úkolového uskupení zaměřila na zdokonalení v odborné taktice a palebné služby dělostřelectva, v dalším týdnu bylo na programu řízení a ovládání vozidel Tatra 815 PRAM v terénu. Součástí řidičské přípravy byl i nácvik převrácení vozidla a následné činnosti.

„V součinnosti se 73. tankovým praporem jsme procvičili přímou palebnou podporu tankové čety jak ve dne, tak i v noci. V této souvislosti jsme prověřili i tzv. call for fire, tedy vyžádání dělostřelecké podpory podle standardů NATO, v tomto případě velitelem tankové roty. V rámci výcviku jsme se dále věnovali i specifikům vyproštění zraněné osoby z vozidla Tatra 815 PRAM a zdokonalení se v poskytnutí první pomoci v poli,“ popsal certifikační cvičení velitel 2. úkolového uskupení eFP Lotyšsko nadporučík David Trnečka.

Studenti Univerzity obrany
Cvičení Coverex se v prvním týdnů zúčastnili také studenti 2. ročníku Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Cílem jejich stáže bylo získat zkušenosti z reálného výcviku. Denně proto absolvovali několik hodin taktické přípravy a plánování, činnost při napadení nepřítele nebo reakce na kontakt. Instruktor S.E.R.E. pro ně nachystal zaměstnání v přežití v nepříznivých podmínkách, což obsahovalo zejména budování improvizovaných přístřešků, a také jim ukázal základní metody rozdělávání ohně pomocí křesadla a lupy. Několik hodin se také věnovali střelecké přípravě, při které si více osvojili manipulaci s útočnou puškou CZ BREN.

„Pro studenty bylo zařazení do výcviku 73. tankového praporu velkým přínosem. Nejen, že si na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jak to na takovém výcviku reálně probíhá, ale také mohli zúročit teoretické znalosti a zkušenosti. Závěrečná operace prověřila vše, co se během týdne naučili. Byl jsem velmi potěšen, že si byli schopni celou akci naplánovat a připravit sami bez zásahu instruktorů. Odvedli obrovský kus práce a hodnotím to jako velký posun vpřed,“ zhodnotil stáž studentů náčelník skupiny bojové přípravy školního pluku Univerzity obrany kapitán Bedřich Hýža. Více informací a fotografií najdete na www.unob.cz.

Poznávali reálný život vojáka na cvičení
Reálný život vojáka z povolání na nepřetržitém vojenském výcviku na Libavé poznávali také studenti 4. ročníku Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové. Stejně jako studenti Univerzity obrany prošli ženijní, taktickou, střeleckou, zdravotní a chemickou přípravou. Na studenty čekal mimo jiné například přesun s plnou polní do předem určeného prostoru, kde měli za úkol zaujmout rozmístění mimo boj a připravit se na přečkání noci. Na cvičení nechyběla ani tanková rota aktivních záloh 73. tankového praporu, která se učila střílet z ručních zbraní, konkrétně z pistole Phantom a útočné pušky CZ Bren. Podrobnosti na www.vsmt.cz.

O to, aby vše klapalo, se staraly zabezpečovací jednotky. Například zásobovací četa a příslušníci velitelského družstva roty logistiky se starali o fungování naftových topidel, kuchaři připravovali tisíce porcí jídla a vařili hektolitry teplého čaje, četa oprav roty logistiky byla připravena opravovat porouchanou techniku a spojovací četa velitelské roty zabezpečovala radiové spojení s cvičícími jednotkami.


– České úkolové uskupení je součástí mnohonárodnostního bojového uskupení na území Lotyška vedeného Kanadou. Jeho jádro představuje minometná četa 71. mechanizovaného praporu Hranice. Doplňují jej příslušníci 14. pluku logistické podpory, specialisté koordinace dělostřelecké podpory z 13. dělostřeleckého pluku a také příslušníci Agentury vojenského zdravotnictví a 15. ženijního pluku.
– První jednotku, která do Lotyšska odcestovala v červnu 2018, tvoří mimochodem taktéž minometná četa 71. mechanizovaného praporu z Hranic. Bojové uskupení je soustředěno na lotyšské vojenské základně ve výcvikovém prostoru Adazi, vzdáleného cca 45 km severovýchodně od hlavního města Rigy.
– S. E. R. E. je zkratkou anglických slov survival, evasion, resistence a extraction, tedy přežití, vyhnutí se (zajetí), odolávání nátlaku a vyproštění. Kurz je povinný pro ty, kteří míří do zahraničních operací, a je zaměřen na záchranu vojáků, kteří se z nejrůznějších důvodů v důsledku bojové činnosti dostali na nepřátelském území do izolace.

Na další snímky a video se můžete podívat – ZDE.

Text: rtm. Lucie Gallová, ktp. Ladislav Kabát, kpt. Bedřich Hýža, Lucie Vašáková /r
Foto: ktp. Ladislav Kabát, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.