MENU

ČEPS ocenila příslušníky aktivní zálohy

Za přínos při ochraně národní kritické infrastruktury ocenila společnost ČEPS (Česká energetická přenosová soustava) v úterý 4. prosince 2018 v Míčovně Pražského hradu příslušníky aktivní zálohy. Za Armádu České republiky se slavnostního aktu zúčastnil první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučík Jiří Baloun.

Medaile Za zásluhy o bezpečnost společnosti ČEPS obdrželi rotný Petr Kucharik a četař Pavel Pospíchal z pěší roty AZ při Krajském vojenském velitelství Ostrava. Oceněni zároveň byli praporčík Jiří Bizzarri z Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem, který má na starosti mimo jiné krizové řízení a operační přípravu státního území a bývalý ředitel KVV Ústí nad Labem plukovník gšt. Rostislav Domorák. Toto vyznamenání je poděkováním společnosti za dlouhodobou příkladnou spolupráci a uznání mimořádného přínosu pracovníků orgánů veřejné správy, samosprávy a příslušníků složek Integrovaného záchranného systému ČR v oblasti zajištění bezpečnosti přenosové soustavy ČR.

Cvičení jsou prověrkou
„Cvičení jsou prověrkou připravenosti aktivních záložníků ke střežení objektů kritické infrastruktury. Zejména dnes, při zhoršení bezpečnostního prostředí v celé Evropě či kvůli potenciálním teroristickým hrozbám, nabývají stále na významu. Za Armádu ČR mohu slíbit, že budeme nadále aktivně se společností ČEPS spolupracovat a v případě havarijních situací jsme připraveni poskytnout odpovídající síly a prostředky,“ zhodnotil generál Baloun.

Vyznamenaní záložníci prokázali svoji mimořádnou připravenost a vycvičenost při ochraně objektu kritické infrastruktury. Spolu se svými kolegy z ostravské pěší roty absolvovali bezpečnostní cvičení Safeguard Territory 2018, které se uskutečnilo v součinnosti s Policií České republiky začátkem září současně na sedmi objektech kritické infrastruktury na území Moravskoslezského kraje. Tři z těchto objektů patří společnosti ČEPS – konkrétně elektro rozvodny Albrechtice, Nošovice a Kletná.

„Získanou medaili považuji za ocenění práce celé naší jednotky. Stát se členem aktivní zálohy bylo pro mě naprostou samozřejmostí, protože se chci v případě potřeby podílet na obraně a ochraně naší země,“ dodal rotný Kucharik.


– Rotný Petr Kucharik slouží v aktivní záloze od roku 2004. Je zařazen na funkci velitel hospodářského družstva AZ čety logistického zabezpečení AZ ostravské pěší roty. Zúčastnil se všech 7 součinnostních cvičení pořádaných krajským vojenským velitelstvím se společností ČEPS pod názvem Safeguard v Moravskoslezském kraji.
– Četař Pavel Pospíchal slouží v aktivní záloze od roku 2008. Je zařazen na funkci velitel 3. pěšího družstva AZ 1. pěší čety AZ pěší roty AZ ostravské pěší roty. Zúčastnil se všech 6 součinnostních cvičení pořádaných krajským vojenským velitelstvím se společností ČEPS pod názvem Safeguard v Moravskoslezském kraji.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: mjr. Vlastimila Cyprisová, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.