MENU

Univerzitu obrany navštívily stovky

potencionálních studentů


Stovky středoškoláků navštívily ve čtvrtek 6. prosince první z letošních dnů otevřených dveří, které zájemcům o studium nabídly všechny tři fakulty Univerzity obrany. Těžištěm v nabídce jediné vysoké vojenské školy v České republice jsou pětileté magisterské studijní programy orientované na přípravu velitelského a zabezpečujícího personálu Armády České republiky.

Informační setkání ke studijním programům se uskutečnily na obou brněnských fakultách ve velkokapacitních učebnách v Kasárnách Šumavská. „Chtěl jsem se podívat, zjistit, jaké to tady je,“ řekl Dominik Bodola ze Střední průmyslové školy v Přerově, který by měl zájem věnovat se leteckým technologiím. O práci v armádě se kromě internetových stránek informoval také u svého kamaráda, který je vojákem z povolání.

Dynamické prezentace
O specifických součástech vojenského studia si návštěvníci mohli udělat představu v dynamických prezentacích, které pro ně připravili studenti 3. ročníku. Šlo o ukázku taktických činností na nástupišti kasáren či o ukázku boje zblízka Musado MCS.

Téměř po celou dobu konání dne otevřených dveří mohli potencionální studenti využít také možnost podat si přihlášku ke studiu a zajistit všechny kroky, které jsou potřeba k zahájení kariéry vojáka z povolání. Tuto možnost v Brně využilo 110 uchazečů o studium.

Zatímco v Brně patřilo zájemcům o studium dopoledne, na královéhradecké Fakultě vojenského zdravotnictví téměř dvě stovky návštěvníků zaplnily jednu z učeben v budově Nového areálu FVZ UO až po poledni. Kromě informací o fakultě a otevíraných studijních programech se budoucí studenti zajímali také o to, jak to vypadá v učebnách a v ubytovacím zařízení.

Rekrutační střediska
Ani v Hradci Králové nechyběli pracovníci rekrutačních středisek. Na konci dne otevřených dveří měli v ruce 42 přihlášek, z toho dva uchazeči se zajímali také o studium na brněnské Fakultě vojenského leaderhipu.

Příprava na přijímací řízení pro příští akademický rok právě teď startuje. O víkendu 15. a 16. prosince pořádá Univerzita obrany v objektu Kounicova 44 v Brně přípravný kurz pro uchazeče o vojenské studium na Fakultě vojenského leadershipu a Fakultě vojenských technologií. Kurz je zaměřen na předměty, ze kterých budou zájemci o studium skládat přijímací zkoušky. Cyklus dnů otevřených dveří pak bude pokračovat 12. ledna na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové a 24. ledna znovu na brněnských fakultách v areálu Kasáren Šumavská.


Webové stránky Univerzity obrany v Brně
Webové stránky Univerzity obrany v Hradci Králové

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Viktor Sliva, Ministerstvo obrany ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.