MENU

Fire-Rescue-Cooperate 2018

Na základe dlhodobej spolupráce v oblasti ochrany pred požiarmi v zmysle príslušných dohôd o spolupráci medzi MO SR a MV SR – Prezídiom HaZZ, ako aj podľa Plánu prípravy ZZ III. na mesiac december 2018 bolo dňa 11. decembra 2018 v priestoroch Zásobovacej základne III - Zemianske Kostoľany (ZZ III.) vykonané Medzirezortné taktické cvičenie hasičských jednotiek „Fire-Rescue-Cooperate 2018“ (ďalej „TC FRC 2018“). Námetom TC FRC 2018 bol "Únik nebezpečných látok zo železničného nádržkového vozňa“, pričom riziková chemická látka ohrozovala okolitú prevádzku.

Prioritne bola precvičená činnosť VHJ po vyhlásení „požiarneho poplachu“ a súčasne vyhlásenie II. stupňa poplachu (t.j. privolanie posilových jednotiek z OR HaZZ). V tejto fáze bola preverená činnosť DVÚ pri preberaní hlásenia o udalosti a následného vyhlásenia požiarneho poplachu, systémy vyrozumenia a použiteľnosť traumatologického plánu, činnosť VHJ pri velení a riadení na mieste mimoriadnej udalosti a súčinnosť s hasičskou jednotkou MV SR. Nakoľko sa jednalo o únik a následnú kontamináciu nebezpečnou chemickou látkou, cvičiace jednotky zabezpečovali okrem vymedzenia nebezpečného priestoru, bezpečnej oblasti, nástupnej plochy aj dekontamináciu zasahujúcich príslušníkov a evakuáciu ohrozených objektov. Precvičená bola aj kompatibilita rádiového spojenia medzi zasahujúcimi hasičskými jednotkami a vytvorenie záloh na striedanie zasahujúcich hasičov pracujúcich v autonómnej dýchacej technike a v ochranných odevoch.

Splnenie cieľov a úloh TC FRC 2018 skonštatovali hlavný rozhodca TC FRC 2018 -Zástupca OR HaZZ Prievidza mjr. Ing. Jozef Tínes a za ZZ III. nrtm. Ing. Roman Mikula.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: mjr. JUDr. Patrik Šantora, Zásobovacia základňa III – Zemianske Kostoľany, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.