MENU

Najlepším poddôstojníkom OS SR v roku 2018

je vojak zo strediska CIMIC a PSYOPS


O najlepšom poddôstojníkovi pre rok 2018 sa rozhodovalo 13. decembra 2018 v priestoroch Múzea M. R. Štefánika v Košariskách. Komisia pod vedením Hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša na svojom zasadaní v rodnom dome generála M. R. Štefánika rozhodla o udelení ocenenia. Najlepším poddôstojníkom OS SR vo výcvikovom roku 2018 sa stal rotmajster Martin Chovanec z martinského Strediska CIMIC a PSYOPS.

Podľa hlavného poddôstojníka OS SR Ocenenie Najlepší poddôstojník výcvikového roka nie je iba zhodnotením základných a doplnkových kritérií, ale celého jeho prístupu k profesionálnym ozbrojeným silám. „Som rád, že ocenenie si získava čoraz väčšiu prestíž v poddôstojníckom zbore i medzi veliteľmi. Z roka na rok stúpa úroveň vybraných zástupcov poddôstojníckeho zboru. Vysoká profesionalita, odborná pripravenosť a skúsenosti zo zahraničných misii a operácií sú už samozrejmosťou. Veľmi ma však teší, že mnoho poddôstojníkov neváha a dobrovoľne darujú krv, či pomáhajú ľuďom v núdzi, na verejnosti propagujú ozbrojené sily. Som presvedčený o tom, že aj generál Štefánik by ako prvý minister vojny bol hrdý na takýchto vojenských profesionálov. V Košariskách sa zišli naozaj tí najlepší poddôstojníci z pozemných, vzdušných a špeciálnych síl, Čestnej stráže OS SR i Čestnej stráže prezidenta SR a Úradu hlavného lekára. Ocenenie si získalo meno v rámci celého rezortu. Je to už významná novodobá tradícia. Chceli by sme vo vyhlasovaní najlepšieho poddôstojníka OS SR aj v budúcnosti pokračovať na pamätných miestach našej národnej a vojenskej histórie. Teda napríklad aj na Dukle, či v pamätníku SNP v Banskej Bystrici,“ konštatuje štábny nadrotmajster Beluš.

Rotmajster Martin Chovanec zaujal komisiu okrem iného svojou komplexnosťou. Mimo vojenských aktivít doma i v zahraničných misiách a operáciách (pôsobil dva razy v KFOR v Kosove, raz v ISAF v Afganistane), ukončil Odbornú prípravu PSYOPS v Centre a škole špeciálnych bojových činností pozemných síl USA na základni Fort Bragg a svoj útvar a ozbrojené sily propaguje prostredníctvom mnohých podujatí najmä medzi školskou mládežou, ale napríklad aj na košickom medzinárodnom maratóne mieru. Starší špecialista psychologických operácií začínal svoju profesionálnu vojenskú kariéru v roku 1997 vo vtedajšom martinskom prápore okamžitej reakcie a v súčasnosti sa pripravuje na pôsobenie v operácii EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine pod velením Európskej únie.

„Ocenenie Najlepší poddôstojník OS SR pre výcvikový rok 2018 si veľmi vážim. Bude pre mňa veľkou motiváciou dosahovať vo svojej práci pre ozbrojené sily doma aj v zahraničí ešte lepšie výsledky,“ poznamenal šťastný rotmajster Chovanec. Všetci účastníci výberu najlepšieho poddôstojníka si so záujmom prezreli expozíciu Múzea M. R. Štefánika v Košariskách a vypočuli si výklad lektorky.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, Ministerstvo obrany SR via Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.