MENU

Pracovná porada veliteľa bbz

V priestoroch kasární Slovenského národného povstania v Trenčíne sa 19. decembra 2018 konala pracovná porada veliteľa Brigády bojového zabezpečenia (bbz).

Cieľom a predmetom porady bolo oboznámenie veliteľov priamo podriadených útvarom o záveroch a úlohách z rokovania z vojenskej rady veliteľa Pozemných síl OS SR a vydanie úloh do ďalšieho obdobia. Hlavným bodom porady bolo schvaľovanie a podpisovanie výcvikovej dokumentácie jednotlivých podriadených práporov na výcvikový rok 2019. Súčasťou porady bol aj pracovný obed, ktorý sa viedol v uvoľnenejšej vianočnej atmosfére prichádzajúcich sviatkov.

Počas porady veliteľa brigády súčasne prebiehala aj porada veliaceho poddôstojníka štábneho nadrotmajstra Milana Pavlíka, na ktorej zhodnotil plnené úlohy v hodnostnom zbore mužstva a hodnostnom zbore poddôstojníkov vo výcvikovom roku 2018. Zároveň oboznámil veliacich poddôstojníkov priamo podriadených práporov s koncepciou vysielania profesionálnych vojakov do jednotlivých kurzov v kontexte optimalizácie požiadaviek na zaradenie do kurzov vykonávaných v podmienkach Ozbrojených síl SR.

Na záver veliteľka brigády plukovníčka Zuzana Kraushuberová poďakovala všetkým zúčastneným na porade za plnenie úloh vo výcvikovom roku 2018 a popriala im krásne prežitie vianočných sviatkov, šťastný a úspešný nový rok 2019.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: kpt. Ing. Martin Šurin, Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.