MENU

Účasť príslušníkov čestnej stráže prezidenta SR

na zdokonaľovacej príprave ostreľovačov


V dňoch 10. – 14. decembra 2018 sa v priestoroch výcvikových zariadení CV Lešť uskutočnila zdokonaľovacia príprava ostreľovačov – „Ostreľovač VP“ pod vedením inštruktorov z Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek.

Výcviku sa okrem príslušníkov vojenskej polície zúčastnili aj príslušníci Krajského riaditeľstva Policajného zboru Banská Bystrica, príslušníci Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance a už po siedmy krát aj príslušníci Čestnej stráže prezidenta SR. Cieľom spoločnej prípravy bolo nadviazanie užšej spolupráce medzi uvedenými zložkami v oblasti výcviku činnosti ostreľovača.

Spoločný výcvik pozostával z praktickej prípravy a bol rozdelený do nasledovných výcvikový oblastí:
1) Prípravné úlohy ostreľovača, ktoré sú kľúčové pre jeho ďalšie fungovanie počas nasadenia.
2) Zvládnutie streleckých polôh (stoj, sed, ľah).
3) Strelecké úlohy na stredné a dlhé vzdialenosti.
4) Streleckých cvičeniach zamerané na koordináciu tela a orientáciu sa v priestore po záťaži s následnou rýchlou streľbou s prenášaním zámernej.
5) Opätovné preverenie „studenej rany“ a potvrdenie správnosti nastrelenia zbraní ostreľovačov.

Jednotlivé úlohy boli plnené tak počas dňa ako aj v nočných hodinách. Do samotného výcviku inštruktori zakomponovali aj plnenie rozličných takticko–streleckých úloh, kedy boli ostreľovači nútení na bojisku odložiť ostreľovaciu pušku a operovať len s brokovnicou alebo so sekundárnou zbraňou. Špecifickým znakom celej zdokonaľovacej prípravy bol aj fakt, že ostreľovači boli nútení plniť úlohy stanovené operačným rozkazom vydaným na celú dobu výcviku.

Cvičiaca jednotka spoločného výcviku pristupovala k plneniu úloh a stanovených cieľov nielen zodpovedne a aktívne, ale najmä otvorene s cieľom zdieľať svoje poznatky. Cieľom spoločného výcviku bolo nielen nadviazanie spolupráce, ale aj vzájomné zosúladenie činnosti s možnosťou budúcej spolupráce a pôsobenia v zmiešaných tímoch. Všetky strany vyjadrili vôľu a záujem pokračovať v tomto výcviku. Daný výcvik predstavuje pre ostreľovačov čestnej stráže prezidenta obrovskú skúsenosť nakoľko títo sú pripravovaní na plnenie úloh obrany a ochrany sídla prezidenta SR v čase vojny a vojnového stavu. Je to príležitosť ako si vyskúšať modernú výzbroj a výstroj ostreľovača zavedenú v podmienkach OS SR a v neposlednom rade predstavuje možnosť, ako získať nové poznatky od zložiek podieľajúcich sa na širokej škále operácií MKM.

Spoločný výcvik splnil všetky stanovené ciele a úlohy.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: mjr. Ing. Daniel Rubeš, Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.